Norsk Polarklubb

Kommende medlemsmøter

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

Medlemsmøte onsdag 26. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Fridtjof Mehlum holder foredraget: “Roald Amundsen etter Gjøa-ekspedisjonen – feiringer, foredragsturné og planer om ny ekspedisjon”.

Foredragsholderen har arbeidet med flere artikler til kommende utgaver av Polarboken. I foredraget presenteres en del av det stoffet som handler om Amundsens «triumftog» i Amerika etter Gjøa-ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen og hans aktiviteter de følgende par år. I tillegg til å skrive bok om ferden, la Amundsen ut på en omfattende foredragsturné i inn- og utland med tilhørende feiringer. Amundsen begynte snart etter å planlegge en ekspedisjon til Nordpolen. Det mest oppsiktsvekkende med planene var at han vurderte å bruke isbjørner i stedet for hunder som trekkdyr. Mange detaljer som ikke er allment kjent blir omtalt.

Årsmøte onsdag 25. mars kl. 19.00 på Polhøgda.

Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap,  2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag: Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo: “Breenes utvikling på Svalbard gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”.

Jon Ove Hagen i felt på Ausfonna (Foto: Trond Eiken)

Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis.

Enkel servering på møtene for dem som ønsker det.

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære vår 2020

Vårens sirkulære nr. 243 kan lastes ned her.