Norsk Polarklubb

Førstekommende medlemsmøte

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

Årsmøte onsdag 27. mars kl. 19.00 på Polhøgda.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Forslag om endring av klubbens lover
3) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag: Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen: “Plast skader dyrelivet i Arktis”.

Gabrielsen har siden begynnelsen av 1980-tallet drevet biologisk forskning på Svalbard. Han er ekspert på miljøgifter og økotoksikologi. Forurensning fra plast i havet er et økende problem. Selv i fjerne strøk som havområdene i Arktis finner man nå plast i dyr i ulike deler av næringskjeden. I en nylig undersøkelse av havhester fra Svalbard ble det funnet at 88 % av fuglene hadde plast i magene sine. Et av de viktige spørsmålene er hvordan plast påvirker marine organismer.


Geir ute i felt på Svalbard (Foto: Ingrid Gabrielsen)

Enkel servering på møtet for dem som ønsker det.

 

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære vår 2019

Vårens sirkulære nr. 241 kan lastes ned her.