Norsk Polarklubb


Forrige møte:

Årsmøte onsdag 13. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Åse Kristine Tveit holdt foredraget: “100 år med Svalbard i barnelitteraturen”.

Åse Kristine Tveit er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet. Hun har arbeidet med barnelitteratur i mange år, og vært barnebibliotekar i Longyearbyen. Hun har også skrevet endokumentarboka: Adresse Ny-Ålesund – Fortellinger om folk på tundraen (2011).

Barnebøker med handlingen lagt til Svalbard viser tydelig at ekstreme naturforhold gjør stedet til en arena derdramatiske hendelser skjer, og der barns handlekraft utfordres. Svalbardnaturen tilbyr arenaer for fortellinger omforandring og overgang fra en livsfase til en annen. Bøkenes hovedpersoner opplever at møter med ekstreme og farlige situasjoner gir dem evne til å overskride grensene for hva de selv og andre har tiltrodd dem.


Siste sirkulære

Sirkulære 251 våren 2024