Norsk Polarklubb

Førstkommende medlemsmøte

Medlemsmøte onsdag 25. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Cecilie Sørensen holder foredraget: “I tjeneste som feltinspektør for Sysselmannen på Svalbard”.


Feltinspektører på Svalbard (Foto: Randall Hyman)

Cecilie Sørensen jobber i politiet og vært feltinspektør tre sommersesonger for Sysselmannen på Svalbard. Foredraget vil inneholde hva tjenesten innebærer av oppgaver, hvordan tjenesten er lagt opp praktisk, og områdene feltlagene dekker. Videre vil foredragsholderen presentere noen historier og opplevelser fra sine tre perioder som feltinspektør.

Randall Hyman som har tatt bildet over er en amerikansk fotojournalist som også har skrevet en artikkel: http://arcticoracles.randallhyman.com/sysselmann-inspectors-svalbard-guardians/ om hva feltinspektørtjenesten går ut på.

Mørketidende

Fra vårt medlem Ole Kristian Jørgensen har vi fått tips om at har liggende kopier av Svalbards første avis – Mørketidende på sin hjemmeside. Han har hele første årgang – 1922. Her kan man finne mye interessant å lese.


Illustrasjon fra første nummer av Mørketidende, 1922.