Norsk Polarklubb

Førstkommende medlemsmøte

Medlemsmøte onsdag 28. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Simen Havig-Gjelseth holder foredraget:
“Først rundt Nordaustlandet i kajakk”.

Simen Havig-Gjelseth er utdannet sivilingeniør men jobber som Driller på en oljerigg i Nordsjøen. Han har tidligere jobbet som hundekjører på Svalbard, for daværende Arctic Wilderness Experience. Sommeren 2015 ledet Simen verdens første kajakkekspedisjon rundt Nordaustlandet på Svalbard. Gruppen på 5 padlere møtte, i tillegg til isbjørn, hvalross og is, en annen gruppe padlere som var ute i samme ærend.  Det ble et tilnærmet race rundt den golde og fantastiske øya. Tidligere har Simen prøvd å padle rundt Spitsbergen (1999) og han ledet den norske gruppen som ble de første «unsupported» rundt Syd Georgia i Sørishavet.

Kommende møter

Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.30 på Polhøgda.
Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

 

Svein Sæter holder foredraget:
Einar Sverdrup – Kongen av Spitsbergen”.

Svein Sæter er forfatter og kåsør, og har gitt ut vel 20 bøker. Den siste er en biografi om Einar Sverdrup med tittel “Kongen av Spitsbergen”. Einar Sverdrup, bror av polarforskeren Harald Ulrik Sverdrup, var direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani og revolusjonerte gruvedrifta i Longyearbyen i mellomkrigstida. I dag er det få som veit at Spitsbergen ble frigjort fra tysk okkupasjon tre år før resten av Norge. Einar Sverdrup var mannen bak dette.

Mørketidende

Fra vårt medlem Ole Kristian Jørgensen har vi fått tips om at har liggende kopier av Svalbards første avis – Mørketidende på sin hjemmeside. Han har hele første årgang – 1922. Her kan man finne mye interessant å lese.


Illustrasjon fra første nummer av Mørketidende, 1922.