Norsk Polarklubb

Kommende medlemsmøter

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

UTSATT PGA KORONAVIRUSFARE

Årsmøte som skulle vært avholdt onsdag 25. mars kl. 19.00 på Polhøgda er utsatt til høsten.

Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap,  2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag: Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo: “Breenes utvikling på Svalbard gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”.

Jon Ove Hagen i felt på Ausfonna (Foto: Trond Eiken)

Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis.

Enkel servering på møtene for dem som ønsker det.

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære vår 2020

Vårens sirkulære nr. 243 kan lastes ned her.