Norsk Polarklubb

Førstekommende medlemsmøte

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

Medlemsmøte onsdag 30. oktober kl. 19.00 på Polhøgda.

Professor Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt holder foredraget: Kinas nye arktiske policy”.

Modeller av den nye og den gamle kinesiske isbryteren som viser
størrelsesforskjellen. Den nye store Hue-Long viser at Kina mener alvor med sin forskningsinnsats i Arktis. Foto: S. Barr.

I den senere tid er det blitt skrevet og sagt mye om Kinas voksende interesse for Arktis. Hva ligger bak denne interessen og hvor stor er den egentlig?  Kinas arktiske policy er knyttet til deres verdensomfattende Belt- and Road Strategy og den nordlige sjørute (Nordøstpassasjen). Arild Moe vil gi en oversikt over kinesisk engasjement i skipsfart, energi og forskning i Arktis og diskutere drivkrefter og implikasjoner. Han har arbeidet i mange år ved Fridtjof Nansens Institutt med politikk, petroleum og shipping i Arktis.

Medlemsmøte onsdag 27. november kl. 19.00 på Polhøgda.

Vi viser filmen: “Maudheim-ekspedisjonen 1949-1952”.

Maudheim-ekspedisjonen - Nordsel ved Isbarrieren februar 1950.        Foto: Maudheim-ekspedisjonen

Det er i år 70 år siden starten på den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjonen til Antarktis. Overvintringsbasen på isshelfen i Dronning Maud Land ble kalt «Maudheim». Det ble laget en svensk film om ekspedisjonen som er lite kjent. Polarklubben har fått tilgang til å vise filmen på medlemsmøtet. Den varer en snau time og inneholder til dels dramatiske episoder foruten å vise dagliglivet og forskningen som ble gjennomført.  Leder for ekspedisjonen var John Giæver fra Norsk Polarinstitutt. Hans sønn John Giæver jr. vil gi en introduksjon til filmen.

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære høst 2019

Høstens sirkulære nr. 242 kan lastes ned her.