Norsk Polarklubb

isbjorn-fme3

Klubben ble stiftet i 1933. Klubbens mål er å vekke interesse for samt å spre opplysning om polartraktene og norsk liv og virke i disse strøk. Å samle medlemmene for drøftelse av arktiske og antarktiske emner og for selskapelig samvær.

Førstkommende medlemsmøte

Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Geir Søli: “ Insektlivet på Svalbard –  forbausende rikt, men fortsatt dårlig utredet”.


Ringhorndalen i Wijdefjorden (Foto: Geir Søli)

Geir Søli er entomolog og arbeider ved Naturhistorisk museum i Oslo. I foredraget vil han ta utgangspunkt i sitt feltarbeid rundt omkring på Svalbard og bl.a. diskutere hva som karakteriserer insektlivet i høyarktiske strøk.  Et lite undersøkt område, Ringhorndalen i Wijdefjorden, har nylig pekt seg ut som spesielt interessant for både insektforskere og botanikere.