Norsk Polarklubb

Førstekommende medlemsmøte

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

 

Medlemsmøte onsdag 30. oktober kl. 19.00 på Polhøgda.

Vi kommer tilbake med informasjon om foredraget så snart dette er klart.

 

Medlemsmøte onsdag 27. november kl. 19.00 på Polhøgda.

Vi kommer tilbake med informasjon om foredraget så snart dette er klart.

 

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære vår 2019

Vårens sirkulære nr. 241 kan lastes ned her.