Norsk Polarklubb

Medlemsmøte onsdag 17. februar
kl. 19.00 (Nettmøte)

Ian Gjertz holdt foredraget:
“Å snoke langs stranden på Svalbard ”.


Jeg fant, jeg fant!!!!  (Foto: Ian Gjertz)

Foredragsholderen har i mange år drevet feltarbeid på Svalbard for Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt og har kommet over en lang rekke ilanddrevne gjenstander. I foredraget tar han for seg historien bak en del av de gjenstandene han har truffet på – alt fra kulturminner til vrakgods og plastsøppel.

Her kan du se foredraget til Ian. Det blir liggende ute i to uker.

Kommende medlemsmøter

Årsmøte onsdag 17. mars kl. 19.00 (Nettmøte).

 Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap,
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo holder foredraget:
Breenes utvikling på Svalbard gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”.


Jon Ove Hagen i felt på Austfonna (Foto: Trond Eiken)

Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis.

Sirkulære høst 2020

Høstens sirkulære nr. 244 kan lastes ned her.

Sirkulære vår 2020

Vårens sirkulære nr. 243 kan lastes ned her.