Norsk Polarklubb

isbjorn-fme3

Klubben ble stiftet i 1933. Klubbens mål er å vekke interesse for samt å spre opplysning om polartraktene og norsk liv og virke i disse strøk. Å samle medlemmene for drøftelse av arktiske og antarktiske emner og for selskapelig samvær.

Polarboka

Polarboka er nå under trykking, og vil være klar til utsending i begynnelsen av desember. Det betyr at alle medlemmer vil få årets Polarbok i posten før jul om alt går etter planen. Vi håper innholdet faller i smak.