Norsk Polarklubb

Nytt initiativ på våre nettsider

Vi starter nå en ny serie vi har gitt navnet Nytt og gammelt fra Polartraktene. Her ønsker vi innlegg fra dere medlemmer. Les mer om vilkårene for publisering på vår side: http://polarklubben.org/betingelser-for-bidrag-til-nytt-og-gammelt-fra-polartraktene/.

Vi har fått inn flere fine bidrag og håper at disse faller i smak. Dere finner disse i menyen til venstre.

Kommende medlemsmøter:

Vi kommer tilbake med mer info om hvordan møtene kan følges over nett når tidspunktet for møtene nærmer seg.

Medlemsmøte onsdag 9. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Susan Barr holder foredraget: “Hvordan går det med kulturminnene på Svalbard?

Susan Barr på besøk i Ny Ålesund i 1979. Foto: Susan Barr

 

Foredragsholderen har arbeidet med Svalbards kulturminner og historie siden 1979 og har sett mange endringer gjennom årene. Mye har virket negativt på kulturminnene, men noe har vært positivt. Hun vil dele noen av erfaringene hun har hatt når det gjelder arbeid med Svalbards spennende og unike kulturminner.

Årsmøte onsdag 30. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap,
2) Valg: Formann, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor står på valg.  

Foredrag: Christian Lydersen, Norsk Polarinstitutt: “Nyere forskning på hvalene rundt Svalbard.”

Satellittsender settes på grønlandshval. Foto: Kit M. Kovacs.

Christian Lydersen er biolog og forsker ved Polarinstituttet. Han har arbeidet med sjøpattedyr i Svalbard-området helt siden 1981.Foredragsholderen vil presentere ny viten fra forskning på de «lokale» hvalartene (hvithval, narhval og grønlandshval) og også komme inn på resultater fra forskning på de store «sommergjestende» artene (blåhval, finnhval og spermhval) som han og hans kolleger har utført for Norsk Polarinstitutt.

 

Siste sirkulære

Sirkulære 247 våren 2022