Norsk Polarklubb

Førstekommende medlemsmøte

NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.

Medlemsmøte onsdag 13. februar kl. 19.00 på Polhøgda

Marit Karlsen Brandal holder foredraget: “Overvintring på Gråhuken, Svalbard 1982-83”.

Marit er oppvokst på Sunnmøre i ishavsbygda Brandal og har hatt flere sommersesonger på Svalbard som mannskap på M/S Polarstar og som feltassistent for Norsk Polarinstitutt i tillegg til overvintringen på Gråhuken sammen med Steinulf Smith-Meyer i 82/83. Marit har skrevet bok om opplevelsen med tradisjonell fangst, skinnberedning, isbjørner og gamle hytter.  Hun er utdannet geolog/økonom.

Bilde fra overvintringen  1982/83  (Foto: Trygve Aas)

Enkel servering på møtet for dem som ønsker det.

 

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære vår 2019

Vårens sirkulære nr. 241 kan lastes ned her.