Norsk Polarklubb

Førstkommende medlemsmøte

Medlemsmøte onsdag 21. november kl. 19.30 på Polhøgda

Vår annonserte foredragsholder 21. november, Marit Karlsen Brandal, er dessverre nødt til å utsette sin opptreden hos oss til senere – forhåpentlig til våren.  Hun, og vi, beklager dette sterkt.  Imidlertid er vi heldige som får i stedet et meget interessant og relevant foredrag av glasiolog Monica Sund. Monica tar utgangspunkt i sin artikkel i den kommende Polarboken, men med flere bilder som viser hvor vanskelig det er å bygge trygt i Longyearbyen.

Monica Sund holder foredraget:Longyearbyen – formet av kull og på tross av naturkrefter”.

Longyearbyen i 1936 (venstre) (Flyfoto: Norsk Polarinstitutt) og i 2010 (Foto: M. Sund). Legg bl.a. merke til hvordan elva er samlet i ett løp etter dosing.

Hvorfor ligger så mye av Longyearbyen utsatt for skred? Er dette den eneste naturfaren? Ved å se Longyearbyens historiske utvikling og naturprosessene i området i sammenheng, kan vi få et innblikk i bakgrunnen for naturfareutfordringene vi ser i dag.

Monica Sund er utdannet glasiolog og har arbeidet innen ulike fagfelt på Svalbard siden 1994. Hun bodde i Longyearbyen siste halvdel av 1990-tallet og 5 nye år relativt nylig (2006-2011) – til sammen 10 år.

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Sirkulære høst 2018

Høstens sirkulære nr. 240 kan lastes ned her.