Norsk Polarklubb

Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Eigil Reimers holder foredraget: “Villrein i polare strøk

Heller ikke denne gangen ville teknikken fungere helt som den skulle. I starten av foredraget er selve hovedbildet helt i svart. Dette skjedde hver gang vi valgte å dele det skjermbildet vi skulle dele. Løsningen ble å dele det bildet som egentlig bare foredragsholderen skal se – det med bilde av de neste sidene osv, dette skjer etter ca 6 minutter. Men hovedbildet er jo fortsatt relativt stort og det er mulig å følge selve foredraget uten problemer. Det positive er at lyden er bedre denne gangen. Neste gang satser vi på at alt fungerer, vi får bare beklage det som har skjedd.


Eigil Reimers er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har forsket på villrein siden 1960-tallet. Han vil i foredraget fortelle om sine opplevelser fra feltarbeid i polare strøk, inkl. Svalbard, Grønland, Canada og Alaska.

Siste sirkulære

Sirkulære 249 våren 2023