Norsk Polarklubb

Førstkommende medlemsmøte

Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.30 på Polhøgda.
Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

 

Svein Sæter holder foredraget:
Einar Sverdrup – Kongen av Spitsbergen”.

Svein Sæter er forfatter og kåsør, og har gitt ut vel 20 bøker. Den siste er en biografi om Einar Sverdrup med tittel “Kongen av Spitsbergen”. Einar Sverdrup, bror av polarforskeren Harald Ulrik Sverdrup, var direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani og revolusjonerte gruvedrifta i Longyearbyen i mellomkrigstida. I dag er det få som veit at Spitsbergen ble frigjort fra tysk okkupasjon tre år før resten av Norge. Einar Sverdrup var mannen bak dette.

Mørketidende

Fra vårt medlem Ole Kristian Jørgensen har vi fått tips om at har liggende kopier av Svalbards første avis – Mørketidende på sin hjemmeside. Han har hele første årgang – 1922. Her kan man finne mye interessant å lese.


Illustrasjon fra første nummer av Mørketidende, 1922.