Norsk Polarklubb

Lesestoff i sommer.

Stadig noe nytt å lese under rubrikken Nytt og gammelt fra Polartraktene. Vi har også laget en side som vi har gitt navnet Bøker og hefter Online, der vi vil legge ut noen bøker og hefter som ikke er så lett å få tak i ellers. Her vil det komme noen flere godbiter i tiden som kommer. Blant annet avskrift av flere dagbøker fra fangstfolk.

Kommende møter:

Medlemsmøte onsdag 25. oktober kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Jørgen Holten Jørgensen holder foredraget: “Ikke lenger to gode naboer? Forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard”. 

Jørgen Holten Jørgensen er tidligere forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har flere publikasjoner om russisk svalbardpolitikk og norsk-russiske relasjoner. Han har også i flere perioder vært rådgiver og tolk hos Sysselmannen på Svalbard og har dermed førstehånds kjennskap til foredragets tema. Sammen med forsker Geir Hønneland har Jørgensen nylig gitt ut boka “Russisk politikk – en innføring”. Jørgensen er i dag rådmann i Berlevåg kommune.

Siste sirkulære

Sirkulære 250 høsten 2023