Nyheter og omtaler

Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen: Fangsthytter på Svalbard 1794-2015

fangsthytter-svalbard«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 og blir omtalt i den kommende utgaven av Polarboken.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format alle  Odd Lønøs 10 artikkler i Polarboken.

Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» og nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» selges på Svalbard Museum.

Bøkene bestilles fra Svalbard museum (post@svalbardmuseum.no), men sendes fra museest lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeportoen fra Svalbard.
Bøkene koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.

Birger Amundsen: Uten nåde, Isbjørn og mennesker på Svalbard

amundsenDet er umulig å vite hvordan en isbjørn vil reagere i møte med mennesker.

På ekspedisjoner og forskningsopphold gjennom førti år har Birger Amundsen møtt isbjørn under alle tenkelige forhold. De aller fleste møtene har vært fornøyelige. Men det har også hendt at isbjørn har slått seg inn gjennom hyttevinduer, kommet travende uten å ense knallskudd, kasteknall eller rifleskudd i bakken. En morgen våknet Amundsen opp med en isbjørnbinne halvveis inne i teltet.

Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler.

Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt.

Utdrag fra boken:
Jeg har gått til fots og på ski sammen med isbjørn, og alt har vært greit: Jeg ser deg, du ser meg. Jeg har fanget en unge og lempet den inn i hiet til mora. Med så mye tid sammen med isbjørn, uten skyte en eneste bjørn i selvforsvar, lærte vi å tyde visse signaler: hvordan den blåste i nesen om vi kom for nær, hvordan den skjøv fram leppene og ble lang i underleppa når den var sint. Hva det betyr når den klaprer med tennene, holder hodet lavt, og farten og måten den nærmer seg på.

Om forfatteren:
Birger Amundsen (født 1948) har 40 år bak seg på Svalbard, de ni siste årene som redaktør av Svalbardposten. Amundsen kom til Svalbard første gang i 1973 og arbeidet på satellittstasjonen i Ny-Ålesund 1973–74. Deretter fulgte flere sesonger ved Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny-Ålesund og en rekke isbjørnekspedisjoner for instituttet til Kong Karls Land, Nordaustlandet og Edgeøya. I 1980-årene produserte han en serie kortfilmer om Svalbard sammen med Knut Erik Jensen. Amundsen var ansatt i NRK i 20 år og har vunnet internasjonale priser for sitt arbeid. Han har tidligere skrevet Svarthvitt (2001) og Isbjørnlandet (1993) og er også ansvarlig for utgivelsen av Svalbardboka (1983, 1985, 1989 og1994).

http://www.vigmostadbjorke.no/?isbn=978-82-419-1052-4

Susan Barr, David Newman og Greg Nesteroff: “Gold-or I’m a Dutchman, Ernest Mansfield (1862-1924)”

barrEn av Svalbards store historiske personligheter har fatt sin biografi. Sammen med to andre har Susan Barr skrevet biografien om Ernest Mansfield som jaktet på gull, og fant marmor. Han grunnla Ny-London ved Ny-Ålesund og for snart 100 år siden var hans selskap største landeier pa Svalbard.

‘Gold, or I’m a Dutchman!’ Ernest Mansfield exclaimed as he pored over specimens of rock and sand that the local rector had brought back from Svalbard to the small English village of Goldhanger. His unshakable belief in the ultimate strike sent Mansfield into the Arctic as one of the pioneers of the ‘Klondike period’ in Svalbard and established his name amongst the unforgettable historical personalities of the time. His flamboyant style and lavish, self-promoting writings give us today nuggets of information about the man, and leave some tantalising questions about his true character. In this book we follow Ernest Mansfield’s tracks through three continents: from his native England to New Zealand, Canada, Scotland, and Svalbard, and back to England – with forays into Australia and northern USA. He left behind him material traces in the form of half-attempted mine workings and quarries, huts and miners’ living quarters, machinery, and abandoned tools. He also left behind books, poetry, and newspaper articles. Perhaps most of all, he left behind an aura of mystery about himself and a legend in the history of an Arctic archipelago.

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788232100200

Morten Smelror: En reise over Polhavet i Nansens og Frams geologiske fotefar

smelrorFridtjof Nansens Fram-ekspedisjon over Polhavet i årene 1893-1896 troner øverst på listen over de store bragdene i den tidlige utforskningen av Arktis. Oppdagertrang, eventyrlyst, en sterk vilje og en god plan – her var det meste på plass. Det at ekspedisjonen ble en suksess både teknisk og vitenskapelig, bidro til å sikre velfortjent ære i samtid og ettertid. De vitenskapelige resultatene fra Fram-ekspedisjonen kom til å fylle i seks monumentale bind: The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896 Scientific Results. Oseanografi, meteorologi, sammen med geologi og paleontologi, utgjør hoveddelen av disse resultatene. Bli med på en spennende ferd i kjølvannet av Nansens Fram-ekspedisjon, for å finne ut hvilke av Nansens oppdagelser og banebrytende teorier om geologi, dannelse av kystlandskap, kontinentalsokkel og polhav, om havstrømmer og klimaendringer som i dag – over 100 år etter – fremdeles holder mål. Ferden er krydret med flotte bilder og interessante anekdoter.

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788251927741