Medlemskap

Klubben har ca. 750 medlemmer. Ifølge klubbens lover kan alle som har oppholdt seg minst tre måneder i Arktis eller Antarktis bli medlemmer.
Styret kan også beslutte opptatt andre som ved sitt arbeide er knyttet til virksomhet i polaregnene eller som har særlig interesse for klubben og dens virke.

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker medlemskap i klubben, ta kontakt med:
Monica Sund: sund.monica@gmail.com

Kontingenten er kr 100,- pr. år.
Livsvarige medlemmer betaler kr. 2000,- en gang for alle.

Vi har også en klubbnål som vi selger for kr 30 + porto.