Medlemsmøter

Klubben holder 4-5 medlemsmøter i Oslo hvert år, hvorav ett også er ordinært årsmøte. På medlemsmøtene holdes det foredrag over aktuelle tema av interesse for klubben. Foredaget etterfølges av sosialt samvær. Klubben arrangerer også etter behov medlemsmøter andre steder i landet (bl.a. i Longyearbyen).

 

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.
 
Det er viktig at parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes.

Kommende møter høsten 2018

Medlemsmøte onsdag 21. november kl. 19.30 på Polhøgda

Vår annonserte foredragsholder 21. november, Marit Karlsen Brandal, er dessverre nødt til å utsette sin opptreden hos oss til senere – forhåpentlig til våren.  Hun, og vi, beklager dette sterkt.  Imidlertid er vi heldige som får i stedet et meget interessant og relevant foredrag av glasiolog Monica Sund. Monica tar utgangspunkt i sin artikkel i den kommende Polarboken, men med flere bilder som viser hvor vanskelig det er å bygge trygt i Longyearbyen. 

Monica Sund holder foredraget:Longyearbyen – formet av kull og på tross av naturkrefter”.

Longyearbyen i 1936 (venstre) (Flyfoto: Norsk Polarinstitutt) og i 2010 (Foto: M. Sund). Legg bl.a. merke til hvordan elva er samlet i ett løp etter dosing.

Hvorfor ligger så mye av Longyearbyen utsatt for skred? Er dette den eneste naturfaren? Ved å se Longyearbyens historiske utvikling og naturprosessene i området i sammenheng, kan vi få et innblikk i bakgrunnen for naturfareutfordringene vi ser i dag.

Monica Sund er utdannet glasiolog og har arbeidet innen ulike fagfelt på Svalbard siden 1994. Hun bodde i Longyearbyen siste halvdel av 1990-tallet og 5 nye år relativt nylig (2006-2011) – til sammen 10 år.

Tidligere møter

Medlemsmøte onsdag 24. oktober kl. 19.30 på Polhøgda,

Astrid Furholt holder foredraget:
“I Amundsens spor mot Sydpolen”.

Astrid Furholt har kommet frem til Sydpolen etter 66 dager langs Roald Amundsens rute Foto: Jan Sverre Sivertsen

Polfarer Astrid Furholt gikk vinteren 2017/18 i Roald Amundsens rute til Sydpolen. Hun ble dermed den kvinnen som har gått lengst i hans rute og nådde Sydpolen 17/1 2018. Ca. 1400 km, og 66 dager ute på isen. Bli med innom Bettytoppen og opp den storslåtte Axel Heibergbreen, og over et vilt og forblåst polplatå. Fire år med forberedelser ligger til grunn før ekspedisjonen kunne bli virkelighet. Men det hele startet lenger tilbake i tid, da hun som kreftsykepleier for 10 år siden hadde en samtale med en døende mann som skulle forandre alt.

 

Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.30 på Polhøgda.
Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

 

Svein Sæter holder foredraget:
Einar Sverdrup – Kongen av Spitsbergen”.

Svein Sæter er forfatter og kåsør, og har gitt ut vel 20 bøker. Den siste er en biografi om Einar Sverdrup med tittel “Kongen av Spitsbergen”. Einar Sverdrup, bror av polarforskeren Harald Ulrik Sverdrup, var direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani og revolusjonerte gruvedrifta i Longyearbyen i mellomkrigstida. I dag er det få som veit at Spitsbergen ble frigjort fra tysk okkupasjon tre år før resten av Norge. Einar Sverdrup var mannen bak dette.

 

Medlemsmøte onsdag 28. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Simen Havig-Gjelseth holder foredraget:
“Først rundt Nordaustlandet i kajakk”.

Simen Havig-Gjelseth er utdannet sivilingeniør men jobber som Driller på en oljerigg i Nordsjøen. Han har tidligere jobbet som hundekjører på Svalbard, for daværende Arctic Wilderness Experience. Sommeren 2015 ledet Simen verdens første kajakkekspedisjon rundt Nordaustlandet på Svalbard. Gruppen på 5 padlere møtte, i tillegg til isbjørn, hvalross og is, en annen gruppe padlere som var ute i samme ærend.  Det ble et tilnærmet race rundt den golde og fantastiske øya. Tidligere har Simen prøvd å padle rundt Spitsbergen (1999) og han ledet den norske gruppen som ble de første «unsupported» rundt Syd Georgia i Sørishavet.

 

Medlemsmøte onsdag 22. november kl. 19.30 på Polhøgda,
Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Burny Iversen holder foredraget: “Fangst og salg av levende isbjørn. Glimt fra handelen med levende isbjørn, og deres skjebne i sirkus og zoologiske hager. Hvem solgte? Hvem kjøpte? Hvem trente dem? Og hva ble de trent til?”


Isbjørn i sirkusmanesjen (Foto: ?)

Burny Iversen er fotograf med stor interesse for polar-områdene. Han har samlet et imponerende materiale av gamle postkort, fotografier og sirkus-program, som dokumenterer den virkelighet bjørnene møtte på veien fra hvit villmark til livet i sirkus-manesjen, på turneer og i zoo.

 

Medlemsmøte onsdag 25. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Cecilie Sørensen holder foredraget: “I tjeneste som feltinspektør for Sysselmannen på Svalbard”.


Feltinspektører på Svalbard (Foto: ?)

Cecilie Sørensen jobber i politiet og vært feltinspektør tre sommersesonger for Sysselmannen på Svalbard. Foredraget vil inneholde hva tjenesten innebærer av oppgaver, hvordan tjenesten er lagt opp praktisk, og områdene feltlagene dekker. Videre vil foredragsholderen presentere noen historier og opplevelser fra sine tre perioder som feltinspektør.

 

Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Geir Søli: “ Insektlivet på Svalbard –  forbausende rikt, men fortsatt dårlig utredet”.


Ringhorndalen i Wijdefjorden (Foto: Geir Søli)

Geir Søli er entomolog og arbeider ved Naturhistorisk museum i Oslo. I foredraget vil han ta utgangspunkt i sitt feltarbeid rundt omkring på Svalbard og bl.a. diskutere hva som karakteriserer insektlivet i høyarktiske strøk.  Et lite undersøkt område, Ringhorndalen i Wijdefjorden, har nylig pekt seg ut som spesielt interessant for både insektforskere og botanikere.

 

Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.30 på Polhøgda.
Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag:
Jan Wanggaard: “Roald Amundsens skute Maud flyter igjen”.


Maud (Foto: Jan Wanggård)

Wanggaard er leder for prosjektet som har hevet Maud nær Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, der den sank i 1930. Nå planlegges tauingen av vraket av skuta tilbake til Vollen i Asker.
Mer informasjon om prosjektet finner dere på: http://www.maudreturnshome.no

Medlemsmøte onsdag 26. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Per Kyrre Reymert: “Krigshandlingene i Longyearbyen under Andre verdenskrig”.

Reymert er magister i nordisk arkeologi. Han har bl.a. arbeidet ved Tromsø museum og har vært kulturminnerrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han har formidlet Svalbards historie i bøker, artikler, foredrag og ekskursjoner i mer enn 35 år. I høst er han fungerende direktør ved Svalbard museum. Foredraget vil gi en oversikt over krigen på Svalbard generelt og presentere ny informasjon fra kilder i tyske arkiver og foto fra Forsvarsmuseet. Reymert vil også kort presentere sin nye bok ”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015”.

 

Medlemsmøte onsdag 23. november kl. 19.30 på Polhøgda.

Ola Just Haugbo, Fridtjof Nansens Institutt, foredrag om Fridtjof Nansens bolig ”Polhøgda” og  omvisning i huset.

Mer informasjon om Polhøgda.

Viktig melding: Det er færre parkeringsplasser på Polhøgda enn tidligere og begrenset mulighet for parkering i sideveiene. Det oppfordres derfor til bruk av offentlig transport hvis dette er mulig.