Medlemsmøter

Klubben holder 4-5 medlemsmøter i Oslo hvert år, hvorav ett også er ordinært årsmøte. På medlemsmøtene holdes det foredrag over aktuelle tema av interesse for klubben. Foredaget etterfølges av sosialt samvær. Klubben arrangerer også etter behov medlemsmøter andre steder i landet (bl.a. i Longyearbyen).

Møter våren 2017

Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Geir Søli: “ Insektlivet på Svalbard –  forbausende rikt, men fortsatt dårlig utredet”.


Ringhorndalen i Wijdefjorden (Foto: Geir Søli)

Geir Søli er entomolog og arbeider ved Naturhistorisk museum i Oslo. I foredraget vil han ta utgangspunkt i sitt feltarbeid rundt omkring på Svalbard og bl.a. diskutere hva som karakteriserer insektlivet i høyarktiske strøk.  Et lite undersøkt område, Ringhorndalen i Wijdefjorden, har nylig pekt seg ut som spesielt interessant for både insektforskere og botanikere.

Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.30 på Polhøgda.
Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag:
Jan Wanggaard: “Roald Amundsens skute Maud flyter igjen”.


Maud (Foto: Jan Wanggård)

Wanggaard er leder for prosjektet som har hevet Maud nær Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, der den sank i 1930. Nå planlegges tauingen av vraket av skuta tilbake til Vollen i Asker.
Mer informasjon om prosjektet finner dere på: http://www.maudreturnshome.no

Tidligere møter

Medlemsmøte onsdag 26. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Per Kyrre Reymert: “Krigshandlingene i Longyearbyen under Andre verdenskrig”.

Reymert er magister i nordisk arkeologi. Han har bl.a. arbeidet ved Tromsø museum og har vært kulturminnerrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han har formidlet Svalbards historie i bøker, artikler, foredrag og ekskursjoner i mer enn 35 år. I høst er han fungerende direktør ved Svalbard museum. Foredraget vil gi en oversikt over krigen på Svalbard generelt og presentere ny informasjon fra kilder i tyske arkiver og foto fra Forsvarsmuseet. Reymert vil også kort presentere sin nye bok ”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015”.

Medlemsmøte onsdag 23. november kl. 19.30 på Polhøgda.

Ola Just Haugbo, Fridtjof Nansens Institutt, foredrag om Fridtjof Nansens bolig ”Polhøgda” og  omvisning i huset.

Mer informasjon om Polhøgda.

Viktig melding: Det er færre parkeringsplasser på Polhøgda enn tidligere og begrenset mulighet for parkering i sideveiene. Det oppfordres derfor til bruk av offentlig transport hvis dette er mulig.