Bøker og hefter Online

Her legger vi ut en del bøker og hefter i flipbook-format som vi tror Polarklubbens medlemmer kan ha interesse av å lese. De fleste av disse har tidligere vært vanskelig tilgjengelige.

TERRØK: Svalbardtundraens økologi

TERRØK: Svalbardtundraens økologi

Terrestrisk Økologisk Forskningsprogram på Svalbard (TERRØK) foregikk i perioden 1991-1999 og var finansiert av Norges forskningsråd. Denne rapporten gir en oppsummering, for et bredt publikum, av programmets forskningsresultater. I tillegg inneholder rapporten flere oversiktsartikler om bl.a. historikken til biologisk og økologisk forskning på Svalbard, arktiske dyr og planters tilpasninger til å leve i et klima med kort sommer, og om arktiske organismers evner til spredning og kolonisering.

Open Book

Haakon Sæther: Epistler fra Kings Bay

Sæther var verkslege i Ny-Ålesund flere sesonger på 1950- og 1960-tallet. Han var også en dyktig tegner og skrev mange småhistorier eller reisebrev om dagliglivet i gruvebyen. En del av disse er presentert i boken.

James Lamont: Sommer blant sjøheltene (1859)

James Lamont: Sommer blant sjøhestene

Den skotske godseieren og jegeren James Lamont var på fire ekspedisjoner til Svalbard mellom 1859 og 1871. Han skrev to bøker fra sine reiser til Svalbard. En av disse var «Seasons with the Sea-Horses» fra 1861, som her følger i norsk oversettelse.

Stort og smått i polarområdene

Fridtjof Mehlum: Stort og smått fra polarområdene

Fridtjof Mehlum har vært i redaksjonen til Polarboken i tretti år, i tillegg til å ha vært formann i Norsk Polarklubb i samme periode. Det vitner om en brennende interesse for det polare. Hans første bidrag til Polarboken kom i 1985-1986 utgaven, og etter at han ble med i redaksjonen har Fridtjof gjerne kommet med minst en artikkel i hver Polarbok. Med boken Stort og smått fra polarområdene har han nå gjort noe vi andre bare kunne drømme om. Han har samlet sine polarbidrag, både fra Polarboken og fra Polarklubbens nettsatsing Nytt og gammelt fra polarområdene mellom to digitale permer. Og jammen ble det ikke plass til et par nye upubliserte stykker i tillegg! Tematisk kan det virke som om biologen Fridtjof har valgt feil utdannelse for storparten av samlingen gjelder polarhistorie. Felles for alle bidragene er nøyaktighet og grundige kildeundersøkelser.
God fornøyelse
Ian Gjertz


Meyer Olsen: Dagbok fra Nordaustlandet 1923-1924

Meyer Olsen: Dagbok fra Nordaustlandet 1923-1924

Blant lesere av polarlitteratur er et av temaene som vekker størst interesse beretninger om fangstmannslivet på Svalbard og Nordøst-Grønland i tidsperioden omtrent 1900-1970. Det er i årenes løp publisert en rekke bøker om de mest kjente fangstfolkene, for eksempel Henry Rudi og Hilmar Nøis. En del mindre kjente fangstfolk kan imidlertid ha mye artig å fortelle og bør være interessant lesestoff. Enkelte av fangstfolkene skrev detaljrike og reflekterte dagbøker under overvintringen. En av disse var Oskar Meyer Olsen (1880-1973), eller bare Meyer Olsen som han vanligvis kalles. Han overvintret på fangst en gang på Svalbard (1923-1924), tre ganger på Grønland (1926-1928, 1936-1937) og hadde en overvintring på Jan Mayen (1933-1934). Overvintringen på Svalbard var ganske spesiell fordi fangstpartiet på seks mann egentlig skulle til Nordøst-Grønland, men klarte ikke å komme dit på grunn av isforholdene. Derfor snudde de og dro til Svalbard, men der var alle de gode terrengene opptatt. Eneste ledige terreng var på Nordaustlandet, et karrig og øde sted der få valgte å overvintre. For at lesere skal ha størst mulig glede av å lese dagboken er det fortløpende lagt inn forklaringer og kommentarer som fotnoter. I tillegg er det lagt inn et kart og diverse fotografier.

]

Alfred Svendsen: Dagbok fra Lomfjorden 1928-1929

Fra gammelt av ble Svalbard gjerne delt inn i 45 ulike fangstdistrikter. Noen av disse var svært ettertraktet og ofte i bruk. Andre var sjelden i bruk, da spesielt de som lå helt i nordøst på øygruppen. Her var det ganske karrig, svært kaldt og mindre vilt enn i vest og sør. På ettersommeren 1928 dro tre mann på overvintringsfangst til Lomfjorden helt nordøst på Spitsbergen. De tre var Alfred Svendsen, broren hans Eldor og søskenbarnet Einar Svendsen. Dagboken til Alfred Svendsen er her avskrevet og kommentert. Det er i tillegg lagt til mange bilder som er relevante for historien, både originale fra overvintringen, andre historiske bilder og bilder fra vår tid. 

Mange vil kanskje finne det artig at Alfred Svendsen hadde med en svart katt på overvintringen, den ble kalt Josephine Baker! Nevnes kan også at i løpet av vinteren opplevde Alfred Svendsen -53⁰C og kuling, som jo må sies å være friskt!

Etter at dagboken ble kommentert i 2001 forsvant hytta Faksebu på fjorden i 2005 og hytta er nå borte.