Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen: Fangsthytter på Svalbard 1794-2015 (Bok)

fangsthytter-svalbard«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 og blir omtalt i den kommende utgaven av Polarboken.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format alle  Odd Lønøs 10 artikkler i Polarboken.

Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» og nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» selges på Svalbard Museum.

Bøkene bestilles fra Svalbard museum (post@svalbardmuseum.no), men sendes fra museest lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeportoen fra Svalbard.
Bøkene koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.