Morten Smelror: En reise over Polhavet i Nansens og Frams geologiske fotefar (Bok)

smelrorFridtjof Nansens Fram-ekspedisjon over Polhavet i årene 1893-1896 troner øverst på listen over de store bragdene i den tidlige utforskningen av Arktis. Oppdagertrang, eventyrlyst, en sterk vilje og en god plan – her var det meste på plass. Det at ekspedisjonen ble en suksess både teknisk og vitenskapelig, bidro til å sikre velfortjent ære i samtid og ettertid. De vitenskapelige resultatene fra Fram-ekspedisjonen kom til å fylle i seks monumentale bind: The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896 Scientific Results. Oseanografi, meteorologi, sammen med geologi og paleontologi, utgjør hoveddelen av disse resultatene. Bli med på en spennende ferd i kjølvannet av Nansens Fram-ekspedisjon, for å finne ut hvilke av Nansens oppdagelser og banebrytende teorier om geologi, dannelse av kystlandskap, kontinentalsokkel og polhav, om havstrømmer og klimaendringer som i dag – over 100 år etter – fremdeles holder mål. Ferden er krydret med flotte bilder og interessante anekdoter.

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788251927741