Svalbard – Norge nærmest Nordpolen. (Nyttig informasjon og bakgrunn | Natur og historie | Ruter, regioner og ferdselsregler) (Bok)

Dette er en omfattende Svalbard-guidebok med mye informasjon om relevante fagområder. Den inneholder mange bilder som viser Svalbards mangfold, landskap, dyre- og planteliv. Her finner man populære dagsturer og aktiviteter beskrevet.

Mer info med full innholdsbetegnelse og mulighet til å bestille på nettsiden til Spitsbergen-butikk.