Fra jernmalm til van Gogh

av Ian Gjertz –

Av og til kan man komme over tekster i avis- og tidsskriftoppslag som sier en lite, men vekker interessen. Derfor undersøker man bakgrunnen for avisoppslaget og oppdager skjulte skatter. Så også når det gjelder et lite oppslag i Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri fra 17. april 1916, side 128. Der står det at et nytt firma var stiftet. Det het Hollandsch-Noorsche Mijnbouw Maatschappij (HNMM). Navnet kan oversettes med Hollandsk-Norsk Gruvedrift Selskap.

(Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Nærmere undersøkelser viste at dette firmaet var blitt etablert sent i 1915, men ble offentlig i Den Haag 2. februar 1916. Aksjekapitalen var på 100.000 Gylden (tilsvarer drøyt 6 millioner kroner i 2022) fordelt på 500 aksjer pålydende 200 Gylden. Det var fire deltagere, hvorav Anton G. Kröller (1862-1941) fra Holland var den dominerende. De norske var hvalfangstreder og industribygger (Jotun fabrikker) Johan Bryde (1858-1925) fra Sandefjord, cand. phil. i geologi Birger Jacobsen (1879 – 1942) som var lærer og oppdager. Broren hans, den forhenværende konsulen i Montreal, Arvid Jacobsen (1877 – 1926) var jurist og generalagent for Canadian Pacific Railway Co. i Skandinavia. Kröller var direktør for et stort selskapskonglomerat, Wm. H. Müller & Co. basert i Rotterdam, som blant annet innbefattet et stort rederi, gruver m.m., og de var store på frakt av jernmalm. Firmaet hadde en jerngruve, Blötberget Gruvor, i Dalerne i Sverige. Malmen ble sendt med tog til Økslesund litt sør for Stockholm og fraktet videre med selskapets skip derfra. Birger Jacobsen var geologisk utdannet og svært aktiv på Spitsbergen med prospektering og i å annektere områder med tanke på gruvedrift og videresalg. Han var spesielt opptatt av jernmalm (se Polarboken 2017-2018 sider 138-143). Han samarbeidet blant annet nært med det britiske Northern Exploration Company (NEC) og jobbet også i perioder for dette firmaet. Arvid Jacobsen jobbet i en periode i utenrikstjenesten og var både i Japan og konsul i Montreal, Canada i 1908-1911. Han gikk så over til å arbeide for private firma, men ble gjerne fortsatt titulert med konsul, og senere med forhenværende konsul.

Birger Jacobsen hadde i 1911 annektert et område i Recherchefjorden med tanke på å utvinne jern. Han inngikk så en avtale om å selge dette feltet til NEC, men verdenskrigen 1914-1918 hindret NEC å gjennomføre handelen. Derfor mente Jacobsen at NEC hadde brutt avtalen, og han inngikk derfor i 1915 ny avtale med Anton Kröller. Det ble starten på et kortvarig nederlandske gruveeventyr på Svalbard. Sommeren 1916 sendte HNMM egen ekspedisjon til Svalbard.  Johan Bryde stilte motorkutteren Wilhelm til disposisjon. De jobbet i Bellsundområdet hele sommeren for å kartlegge mineralforekomstene der. De satte også opp anneksjonsskilt og hadde eget hus på østsiden av Recherchefjorden.

Anneksjonsskiltet fra Recherchefjorden befinner seg på Svalbard museum
(Foto: Svalbard museum)

Etter at ekspedisjonen var kommet hjem til Nederland leverte de et eget anneksjonskrav til det nederlandske utenriksministeriet. Da begynte spetakkelet! NEC mente at det var deres område og at den nye handelen til Birger Jacobsen ikke var gyldig. Deretter ble det mange runder med korrespondanse mellom de to selskapene via de respektive landenes utenrikstjenester.

Kravkartet som HNMM sendte inn til det nederlandske utenriksdepartementet i 1918
(Kilde: de Haas, H. 2008. Spitsbergen’s resources, Dutch entrepreneurs and Geo-politics. Industrial partonomy, resources, practices, cultures 19: 25–35.

Anton Kröller hadde fått sendt opp egen geolog sommeren 1916. Det var svensken Nils Brandberg som kom fra Blötberget Gruvor. Den svenske geologens rapport viste at jernforekomstene i Recherchefjorden ikke var drivverdige. Siden det var strid om eiendomsretten til det annekterte området, og det heller ikke var økonomisk drivverdig trakk HNMM seg ut av disputten med NEC og HNMM ble avviklet i 1919. Et annet nederlandsk selskap, Nederlandsche Spitsbergen Compagnie (NeSpiCo) kom imidlertid også på banen og startet storstilt kullgruvedrift i Isfjorden. De bygget opp gruvesamfunnet Barentsburg.

Hvordan gikk det så med de ulike aktørene fra HNMM?

Arvid Jacobsen kom i hardt vær fordi han som konsul i Canada forsøkte å bremse på norsk utvandring til dette landet. Han fikk så et godt tilbud fra Canadian Pacific Railway om å bli generalagenten deres i Skandinavia mens han ennå var konsul og han sluttet derfor i utenrikstjenesten. Den nye jobben hans innebar at han skulle jobbe for at nordmenn emigrerte til Canada! Dette var like etter at Norge var blitt selvstendig og valget hans vekket oppsikt. Aftenposten skrev mye negativt om ham, og han saksøkte avisen. Det endte med en stor injurierettsak som Jacobsen tapte.  Han døde i California i 1926.  

Birger Jacobsen hadde vært aktiv med å annektere land på Svalbard. Denne muligheten ble det slutt på i 1920 med Svalbardtraktaten. Han emigrerte sammen med kona til USA i desember 1916, men var tilbake i Europa igjen i 1918 og jobbet for NEC på Svalbard i 1920. Han så nye muligheter på Jan Mayen, som på den tiden var herreløst land. Han dro til Jan Mayen og annekterte i 1921 et stort område av øya i et forsøk på å hindre norske værvarslere å gjøre det samme. Som en kan tenke seg ble det mye bråk av dette. Han ble skviset ut og staten og Norge overtok etter hvert hele øya. Jacobsen gikk til sak mot staten og krevde erstatning på 100.000 kr, noe staten avviste. Jacobsen vant imidlertid frem i Høyesterett i 1933. Det skjedde deretter lite, og Jacobsen døde i 1942. Først i 1952 betalte Staten familien hans en sum på 170.000 kr (tilsvarer drøyt 3 millioner i 2022) for å kjøpe ut alle eventuelle rettigheter familien måtte ha til Jan Mayen.

Over venstre: Anton G. Kröller (Kilde: Public domain), Over høyre: Johan Bryde (Kilde: Nasjonalbiblioteket). Under venstre: Arvid Jacobsen (Kilde: Aftenposten 20 april 1914), under høyre: Birger Jacobsen (Kilde: Dagbladet 25 november 1933).

Johan Bryde ble stor hvalfangstreder og utviklet hvalfangststasjoner i Sør-Afrika. Han fikk etter hvert store økonomiske problemer og måtte avvikle og avhende selskapene sine. Han døde i 1925. Best kjent av hans firmaer i dag er malingsfabrikken Jotun. Som følge av hvalfangstaktiviteten i Sør-Afrika har han fått en egen hvalart oppkalt etter seg. Den heter brydehval (Balaenoptera brydei) og er en tropisk hval av finnhvalfamilien.

Anton Kröller var involvert i mye. Han var blant annet med på å opprette flyselskapet Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). I dag huskes han best for ekteskapet med tyske Helene Müller (1869 – 1939). Hun ble, ved hjelp av mannens penger, en ivrig kunstsamler. Hun oppdaget Vincent van Gogh og kjøpte blant annet 13 av maleriene hans og til sammen ca. 200 av hans verk. De utgjør verdens nest største samling av van Gogh, og er en viktig del av et av Europas største moderne kunst museer som ekteparet fikk opprettet.  Det heter Kröller-Müller museet og ligger midt inne i De Hoge Veluwe, en 55 km² stor nasjonalpark nær Arnhem i Nederland. Nasjonalparken er en stiftelse, også opprettet av ekteparet. Se detaljer på linken:

https://krollermuller.nl/en

Kjønn i isen. Fragmenter til ei ny polarhistorie

Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan (red.)

Boka Kjønn i isen utfordrer ideen om de arktiske strøk som den maskuline mannens domene. Vi møter både mannlige og kvinnelige polarforskere, fangstfolk og kunstnere. Gjennom ni kapitler inspirerer forfatterne til nytenkning om hva en helhetlig polarhistorie anno 2024 bør og kan være. Hva er det som skjer dersom vi avkler noen av de kjønnede sannhetene om polarområdenes historie?

Fra ulike faglige ståsted, og gjennom et bredt tilfang av kilder, tar bidragsyterne tak i noen av de kjønnede forestillingene som preger fortellinger om polarområdene i litteraturen, i kunsten og på museum. En slik forestilling gis liv i det velkjente bildet av den heltemodige mannen – oppdageren, vitenskapsmannen eller fangstmannen – som kjemper seg gjennom isødet med mål om å temme, måle eller høste av ressursene i uberørte, jomfruelige områder. Boka utfordrer en slik klassisk forestilling om kjønn og maskulinitet i polarområdene ved å trekke fram normbrytende praksiser i både fortid og nåtid, og ved å se kjønn i sammenheng med en rekke andre forhold som klassetilhørighet, skeivhet, menneske–dyr-relasjoner samt hjemlige og vitenskapelige praksiser.

Ved å legge nye fragmenter til historien trer polarområdene fram i all sin dybde og mangfoldighet.

Silje Gaupseth er kulturviter og leder ved Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum. Hun forsker på selvrepresentasjon i polar ekspedisjonslitteratur, og har ledet utstillingsprosjekter som «Polarhistorie på skeiva» sammen med Hauan. Utstillinga resulterte i et bidrag til antologien Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser (2022).

Marit Anne Hauan er folklorist med polar kulturhistorie som forskningsfelt. Som redaktør har hun tidligere utgitt Museologi på norsk (2012) og Kjønn på museum (2018). Blant hennes siste bidrag til feltet er boka Polare maskuliniteter – fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time (2021) og utstillinga «Polarhistorie på skeiva» i 2022, som hun kuraterte sammen med Silje Gaupseth.

Museumsforlaget
ISBN 9788283051292
250 sider    Myk perm
Pris: Kr 430,–
Bokas nettside: Hauan og Gaupseth (red.): Kjønn i isen – Museumsforlaget

Les innholdsfortegnelsen her

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller på museumsforlaget.no
Man kan også sende bestilling på e-post til post@museumsforlaget.no

Gael Hamke Bugt – Young Sund (Bok)

Den tredje bog i serien: “På opdagelse i Nordøstgrønland / Discovering North-East Greenland” nu er udkommet,

Den nye bog hedder GAEL HAMKE BUGT – YOUNG SUND. Bogen rummer også mange fine minder fra norske fangstmænd og de norske aktiviteter i Nordøstgrønland i årene 1908-59.

Praktisk info:
GAEL HAMKE BUGT – YOUNG SUND indeholder mere end 250 udvalgte fotos, landkort og tekster. Sideantal: 171 sider. Format: 245 x 290 mm (Tværformat). Indbundet med smudsomslag. Dobbeltsprog: Dansk/engelsk. Udgivelsesdato: 20. oktober 2022. Bogen kan bestilles hos XSIRIUS BOOKS

Kommende bøger i serien:
I serien er der foreløbig planlagt yderligere tre bøger med titlerne: “SCORESBY SUND” (forventet 2023), “HOCHSTETTERBUGTEN” (forventet 2024), “DOVE BUGT” (forventet 2025).

Polar maskuliniteter – fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time – Av Marit Anne Hauan (Bok)

Norge er en polarnasjon. Polarområdene representerer ideer om vågemot, dødsforakt og handlekraft. Det er og blir et monokjønnet område med barske maskuline idealer. Og for de fleste heter nasjonens polare helter Nansen og Amundsen. I denne boka har heltene andre navn: ekspedisjonsmedlemmet Gerrit de Veer, skipper Johan Kulstad, Skipper Junge, eventyrskikkelsen Berner Jørgensen, isbjørnkongen Henry Rudi, fangstmannen Wanny Woldstad og hovedpersonen i Bernt Lies novelle Aksel blant flere.

Boka analyserer fortellinger fra polarområdene gjennom 425 år, fra dagboka fra Willem Barentsz’ oppdagelse av Svalbard til vår tid. Utenom denne aller første og eldste kilden som undersøkes, er det fortellinger av og om mennesker fra Nord-Norge.  De er kildene til studie av polar maskulinitet og identitet, polare erfaringer og praksiser. Skipsjournaler, dagbøker, fangstbiografier, noveller, avis- og magasinartikler samt intervjuer og utstillinger nyanserer et nasjonalt ensidig bilde av polarmannen og gir ny innsikt om polarhistoria sett nordfra.

I disse fortellingene hører vi om de første menneskelige møter med Svalbard og Bjørnøya, vi blir kjent med samen som berger seg selv og mannskapet fordi han er kyndig og kreativ, vi møter skipperen og mannskapet som både har ly og proviant, men likevel omkommer. Vi får kjennskap til både mytene om og de virkelig hendelser fangstfolk erfarte i arktis.

Marit Anne Hauan er førsteamanuensis i kulturvitenskap ved Polarmuseet, UiT – Norges arktiske universitet

Boka er gitt ut på Orkana Akademisk

 Orkana Forlag – Nettbutikk og utgivelse av bøker

“På opdagelse i Nordøstgrønland – KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD (Bok)


1. november 2021 kommer bok nummer to i serien: “På opdagelse i Nordøstgrønland / Discovering North-East Greenland“. 

Den nye boken heter KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD og handler de forskellige områdene, fjordene, landskapene og bebyggelsen i regionen mellem 73 og 74 grader nord i den nordøstgrønlandske nationalpark. Det vil si området nord for Kong Oscar Fjord. Kejser Franz Joseph Fjord området inbefatter – på samme måte som Kong Oscar Fjord – mange fine minner fra norske fangstmenn. Ytterst i fjorden finner vi også Myggbukta stationen, som var et sentrum for de norske aktivitetene i Nordøstgrønland i årene 1908-59 og som stadig er i velholdt stand.

Praktisk info:
KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD inneholder mer enn 250 utvalgte bilder, kart og tekster. Sideantall: 156 sider. Format: 245 x 290 mm. Innbundet med smussomslag. Dobbeltspråklig: Dansk/engelsk. Utgivelsesdato: 1. november 2021. Boken kan i øyeblikket forhåndsbestilles med 20 % rabatt hos XSIRIUS BOOKS. Rabattpris ved forhåndsbestilling: 298,00 kr.

Kommende bøker i serien:
I serien er det foreløpig planlagt ytterligere fire bøker med tittlene: “Gael Hamke Bugt & Young Sund” (forventet 2022), “Hochstetterbugten” (forventet 2023), “Dove Bugt” (forventet 2024).

Svalbard – på livet løs av Kjell Reidar Hovelsrud (Bok)


I denne boken forteller Kjell Reidar Hovelsrud fra sitt liv på Svalbard. Han forteller om overvintring på Edgeøya som assistent for forskere som jobbet med levendefangst av isbjørn, som de så utførte ulike fysiologiske forsøk på. Han forteller også om ulike oppdrag for oljenæringen i en tidlig fase på Svalbard. Ikke minst gir han innblikk i mange episoder fra sine mange overvintringer som fangstmann nord på Svalbard. Med seg i boka har han fått med seg mange av våre fremste forskere som forteller om sine fagfelt, alt fra siste nytt om mange av dyrene vi finner på øygruppen til klimarelatert informasjon. Han stiller også spørsmål rundt hvor Svalbard som samfunn er på veg nå.

Boka koster 380kr, kan kjøpes hos alle bokhandlere, samt direkte fra forfatteren med signatur ved å sende en epost til kjreid@online.no. Se også forfatterens hjemmesider: Svalbardpolarliv.com med ovesikt hans tidligere polarrelaterte tittler.

Svalbard – Norge nærmest Nordpolen. (Nyttig informasjon og bakgrunn | Natur og historie | Ruter, regioner og ferdselsregler) (Bok)

Dette er en omfattende Svalbard-guidebok med mye informasjon om relevante fagområder. Den inneholder mange bilder som viser Svalbards mangfold, landskap, dyre- og planteliv. Her finner man populære dagsturer og aktiviteter beskrevet.

Mer info med full innholdsbetegnelse og mulighet til å bestille på nettsiden til Spitsbergen-butikk.

“På opdagelse i Nordøstgrønland – Kong Oscar Fjord” av Peter Schmidt Mikkelsen (Bok)

Dette er første bok i en serie som Mikkelsen har kalt På oppdagelse i Nordøstgrøndland/ Discovering North-East Greenland. Denne første boken heter Kong Oscar Fjord. Den inneholder250 bilder med supplerende tekst som sammen skal gi et inntrykk fra de ulike områdene, fjordene, landskapene og bebyggelsen i Kong Oscar Fjord som ligger mellom 72 og 73 grader Nord i den sydøstlige delen av den nordøstrgrønlandske nasjonalparken.

Den kan bestilles hos Xsirius Books for 328DKR.

Det er foreløpig planlagt enda fire bøker med titlene: “Kejser Franz Joseph Fjord” (forventet 2021), “Gael Hamke Bugt & Young Sund” (forventet 2022), “Hochstetterbugten” (forventet 2023), “Dove Bugt” (forventet 2024).

Peter Schmidt Mikkelsen: NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag (Bok)

Det er snart 60 år siden, at den sidste fangstmand forlod Nordøstgrønland. Efter et halvt århundrede sluttede spændende en epoke, hvor danske og norske fangstmænd havde deres daglige gang og virke på på Grønlands østkyst. Fangstmændene forsvandt, men efterlod sig varige spor, som endnu findes: mere end 300 fangststationer og -hytter spredt ud over området mellem Mestersvig og Danmarkshavn.

I 1994 lykkedes det efter omkring et hundrede spændende interviews i Norge og Danmark og omtrent 1.000 breve (det var jo i tiden før e-mails og internet kom til) at få udgivet bogen: “NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden”, (Dansk Polarcenter 1994).

Det er nu 25 år siden, og i den mellemliggende periode er der sket meget i Nordøstgrønland – også med de gamle hytter. Der er kommet mange nye oplysninger til: Hytterne er blevet opmålt, fotograferet og GPS-lokaliseret af nonprofit organisationen Nanok. Desuden er mere end 50 gamle hytter, huse og stationer gennem årene blevet istandsat af Nanok – også med norske deltagere. Det har bl.a. resulteret i, at de gamle hytter i dag bliver brugt i stigende grad, bl.a.  Slædepatruljen Sirius, af turister, og af forskere, der på deres feltarbejde til tider har brug for en fremskudt “forskningsstation”, et overnatningssted eller blot et sted at søge tilflugt for naturens luner.

Alt dette har givet anledning til, at jeg for et par år siden besluttede at udgive en ny og revideret, dansk udgave af bogen om fangstmandsperioden. Strukturen i den nye udgave bliver stort set som i førsteudgaven; men indholdet er væsentligt udvidet, bl.a. med de senere års Nanok aktiviteter, og så er der kommet der mange, mange flere fotos med – både nye og historiske. Det har resulteret i, at den nye udgave bliver ca. 50 % større (sideantal) end førsteudgaven. Desuden er der ca. 1.200 foto i den nye udgave (originaludgaven havde ca. 300 fotos).  På den baggrund får den nye udgave en tilføjelse til undertitlen og kommer derfor til at hedde: “NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag”. Oplaget bliver på 1.000 eksemplarer, heraf 900 eksemplarer i samme robuste “felt-kvalitet” som førsteudgaven. De resterende 100 eksemplarer bliver nummeret og udgives i en speciel luksusudgave.

Bøgerne kommer ikke til salg i butikkerne. Begge versioner vil derimod kun blive solgt online, direkte fra forlagets webshop: XSIRIUS BOOKS (www.xsirius.dk). De kan forudbestilles med rabat indtil 1. oktober 2019.

Info:

Titel: NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag. Forlag: XSIRIUS BOOKS, 8410 Rønde. CVR: 30979397. Oplag: 1.000 stk. Sidetal: 592 sider. Format: Hardcover 260 x 185 mm. Tryk: 4-farve tryk på alle sider. Sprog: Dansk. Illustrationer: ca. 1.200 fotos, kort & ill. Register med over 2.500 opslagsord. Udgivelse: 25. oktober 2019. Salg (kan kun købes online): www.xsirius.dk

Ordinærudgave (900 ekspl.). Indbinding: Matkacheret. Normalpris: 590,00 DKK. Ved forudbestilling indtil 1. oktober 2019: 450,00 DKK.

Luksusudgave (nummereret og signeret) (100 ekspl.) inklusive løst kort over hytterne. Indbinding: Lærred med sølvpræg og kassette med trykt overtræk. Normalpris: 820,00 DKK. Ved forudbestilling indtil 1. oktober 2019: 650,00 DKK.

Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelse.