Vil du være med på Cruise til Ny-Ålesund?

Edny Sannes melder at hun og flere har leid gamle «Nordstjernen» for å dra til Ny-Ålesund 4.-7. september i år. Det er noen ledige plasser igjen og  kanskje noen fra Polarklubben kunne være interessert?

Pris m/kost og losji fra kr. 7850,- til 12.900,- avhengig av lugar. 
Ta kontakt med Edny Sannes hvis du er interessert. Tlf 90688770

Automatisk miljøovervåkningsstajon på Prins Karls Forland

Lars Hansen (Lars.Hansen@protonmail.com), som representerer organisasjonen IK Foundation, vil gjøre Polarklubbens medlemmer oppmerksomme på en videopresentasjon av den automatiske miljøovervåkingsstasjonen som har vært satt opp på Prins Karls Forland på Svalbard. Han skriver:

The FIELD STATION | NATURAE OBSERVATIO is a unique and tested autonomous micro field station system developed to observe biospheres without disturbing Nature. It is adapted to be flexible, field dignified and robust. A platform for scientific observations as well as documentation of a landscape, developed by a group of international specialists led by The IK Foundation as an enterprise project ‘To understand Planet Earth’. To discover more about the possibilities of this field station system, welcome to see the film presentation!

Se linken:  https://player.vimeo.com/video/583347381?h=59756c73ad

Mer info om IK Foundation og feltstasjonen finner du på: https://www.ikfoundation.org/fieldstation/