Medlemskap

Klubben har 545 medlemmer. Som medlemmer kan opptas alle som er opptatt av polarområdene og som har interesse for klubben og dens virke.

Styret ønsker flere medlemmer i Polarklubben. Har du interesse for polaregnene og ønsker medlemskap i klubben, ta kontakt med:
Monica Sund: sund.monica@gmail.com

Kontingenten er kr 100,- pr. år. Innbetalingen skjer hvert 2. år, unntatt ved innmelding i et mellomår.
Livsvarige medlemmer betaler kr. 2000,- en gang for alle.

Vi har også en klubbnål som vi selger for kr 30 + porto.