Medlemsmøter

Klubben holder 4-5 medlemsmøter i Oslo hvert år, hvorav ett også er ordinært årsmøte. På medlemsmøtene holdes det foredrag over aktuelle tema av interesse for klubben. Foredraget etterfølges av sosialt samvær. Klubben arrangerer også etter behov medlemsmøter andre steder i landet (bl.a. i Longyearbyen).

Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda.

NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på  Polhøgda. Det må være god plass til at at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00.

Kommende møter:

Her kommer høstens møter etter hvert.

Tidligere møter

2024

Årsmøte onsdag 13. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap, 2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor står på valg.

Åse Kristine Tveit holder foredraget: “100 år med Svalbard i barnelitteraturen”.

Åse Kristine Tveit er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet. Hun har arbeidet med barnelitteratur i mange år, og vært barnebibliotekar i Longyearbyen. Hun har også skrevet en dokumentarboka: Adresse Ny-Ålesund – Fortellinger om folk på tundraen (2011).

Barnebøker med handlingen lagt til Svalbard viser tydelig at ekstreme naturforhold gjør stedet til en arena der dramatiske hendelser skjer, og der barns handlekraft utfordres. Svalbardnaturen tilbyr arenaer for fortellinger om forandring og overgang fra en livsfase til en annen. Bøkenes hovedpersoner opplever at møter med ekstreme og farlige situasjoner gir dem evne til å overskride grensene for hva de selv og andre har tiltrodd dem.

Medlemsmøte onsdag 7. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Tore W. Topp holder foredraget: «Schjelderup Selfangstrederi – en historie om risiko og pågangsmot».

Tore Topp er svigersønn av Ludolf Schjelderup og har gitt ut en bok med samme tittel som foredraget. Han vil presentere rederiet, bl.a. polarskutene «Quest» og «Polarquest» og den legendariske skipperen og polarkjempen Ludolf Schjelderup og hans mannskap. Schjelderup var blant annet med på redningsaksjonen i 1928 da italieneren Umberto Nobiles luftskip «Italia» nødlandet på isen nord for Svalbard på vei tilbake fra Nordpolen. Nobile ble reddet, men Roald Amundsen, som også deltok i letingen, forsvant.

2023

Medlemsmøte onsdag 22. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Hermann Gran holder foredraget: «Tryggve Gran. Med fotavtrykk i Norgeshistorien. Pioner i is og luft –  og mere til».

Hermann Gran er sønn av Tryggve Gran, og foredraget er en historie om ekte pionerånd sett fra sønnens perspektiv. Stikkord for Tryggve Grans meritter er: Norges første fotball-landslag 1908, Scotts Sydpolekspedisjon 1910 -13, første fly over Nordsjøen 1914, Første fly i Nord-Norge 1915, første verdenskrig som engelsk flyoffiser og kampflyver 1915- 1919, forsøk om å bli første fly over Atlanterhavet 1919, Svalbard – miniekspedisjon 1923 og unsettningsekspedisjon etter Roald Amundsen 1928 med ishavsskuta Veslekari.

Medlemsmøte onsdag 25. oktober kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Jørgen Holten Jørgensen holder foredraget: “Ikke lenger to gode naboer? Forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard”. 

Jørgen Holten Jørgensen er tidligere forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har flere publikasjoner om russisk svalbardpolitikk og norsk-russiske relasjoner. Han har også i flere perioder vært rådgiver og tolk hos Sysselmannen på Svalbard og har dermed førstehånds kjennskap til foredragets tema. Sammen med forsker Geir Hønneland har Jørgensen nylig gitt ut boka “Russisk politikk – en innføring”. Jørgensen er i dag rådmann i Berlevåg kommune. 

Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap, 2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor står på valg.

Eigil Reimers holder foredraget: “Villrein i polare strøk

Svalbardrein i vinterkulde, en hard årstid. (Foto: Torbjørn Severinsen)


Eigil Reimers er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har forsket på villrein siden 1960-tallet. Han vil i foredraget fortelle om sine opplevelser fra feltarbeid i polare strøk, inkl. Svalbard, Grønland, Canada og Alaska.

Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Temaet for kveldens foredrag er historiske lyd- og filmopptak fra polarområdene.
Det blir to presentasjoner:
1.    Jan Emil Kristoffersen: Fridtjof Nansens minnetale over Roald Amundsen på 78-plate og «Honnørmarch for Roald Amundsen»

Jan Emil Kristoffersen har hatt en livslang interesse for polarhistorie. Han har vært skipslege, isbjørnvakt og guide på ekspedisjonscruiseskip i Arktis og Antarktis og har søkt etter lyden av polarhistorien i originaltapning- i den grad den finnes.

2.    Jan Anders Diesen: «De tidligste filmopptakene fra polartraktene»
Jan Anders Diesen er professor emeritus i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han er en autoritet på filmhistorien i polarområdene og har samlet en del av de tidligste tilgjengelige filmsnuttene fra polare ekspedisjoner.

 

2022

Medlemsmøte onsdag 23. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Anders Bache holder foredraget: “Roald Amundsens private dagbok 19241925.”

Roald Amundsen, postkort

Anders Bache er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Museene i Akershus. Han er utdannet arkeolog med fokus på polare kulturminner, har de siste årene ledet forskningen og digitalisering ved Roald Amundsens hjem.

Roald Amundsens private dagbok skiller seg fra alle hans andre dagbøker. Den gir et innblikk i den delen av livet som Amundsen helst holdt for seg selv, nemlig privatlivet. Samtidig forteller den private dagboken om et av de mest kaotiske årene for Amundsen. I foredraget forsøker Bache å vise hvilke omstendigheter denne dagboken er skrevet i.  Det jobbes mye med å forstå en sammenheng, kontekstualisere og forsøke å begripe kunnskapen rundt Amundsen. Denne historien handler jo ikke bare om ham selv, den handler om både hans brudd med broren Leon, hans kjærlighet, hans popularitet og kritikk, fly og storpolitikk og hans siste endringer i testamentet.

Foredragsholderen stiller spørsmål om det er mulig å ha helsetjenester på Svalbard som ivaretar befolkningens krav til moderne helsetjenester samt å yte akuttmedisinsk beredskap for hele Svalbardregionen. Hun trekker linjene fra verkslegene til dagens helsetjeneste. Det vil bli et fokus på dagens helsetjenester og beredskap samt hvilke muligheter som finnes. Er det slik at løsningene som fungerer på fastlandet er egnet eller hensiktsmessig for Svalbard?

————————————-

Medlemsmøte onsdag 2. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Kari Schrøder Hansen holder foredraget: “Helsetjenesten på Svalbard Er det mulig å oppfylle dagens krav til en moderne helsetjeneste?

Longyearbyen sykehus (Foto: Bjørn Chrisitian Tørissen)

Kari Schrøder Hansen er kirurg og samfunnsmedisiner. Hun er nå ansatt ved Oslo kommunale legevakt.  Kari jobbet som lege ved Longyearbyen sykehus i perioden 2008 – 2013. Sykehuset og helsetjenestene på Svalbard var da i en brytningstid mellom «Sånn har vi alltid gjort det» og nye krav til en moderne helsetjeneste. Interessen for polarhistorie og polarmedisin har også medført mange turer som skipslege både i Arktis og Antarktis.

Foredragsholderen stiller spørsmål om det er mulig å ha helsetjenester på Svalbard som ivaretar befolkningens krav til moderne helsetjenester samt å yte akuttmedisinsk beredskap for hele Svalbardregionen. Hun trekker linjene fra verkslegene til dagens helsetjeneste. Det vil bli et fokus på dagens helsetjenester og beredskap samt hvilke muligheter som finnes. Er det slik at løsningene som fungerer på fastlandet er egnet eller hensiktsmessig for Svalbard?

 

Årsmøte onsdag 30. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap,
2) Valg: Formann, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor står på valg.

Foredrag: Christian Lydersen, Norsk Polarinstitutt: “Nyere forskning på hvalene rundt Svalbard.”

Satellittsender settes på grønlandshval. Foto: Kit M. Kovacs.

Christian Lydersen er biolog og forsker ved Polarinstituttet. Han har arbeidet med sjøpattedyr i Svalbard-området helt siden 1981.Foredragsholderen vil presentere ny viten fra forskning på de «lokale» hvalartene (hvithval, narhval og grønlandshval) og også komme inn på resultater fra forskning på de store «sommergjestende» artene (blåhval, finnhval og spermhval) som han og hans kolleger har utført for Norsk Polarinstitutt.

Medlemsmøte onsdag 9. mars kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Susan Barr holder foredraget: “Hvordan går det med kulturminnene på Svalbard?

Susan Barr på besøk i Ny Ålesund i 1979. Foto: Susan Barr

Foredragsholderen har arbeidet med Svalbards kulturminner og historie siden 1979 og har sett mange endringer gjennom årene. Mye har virket negativt på kulturminnene, men noe har vært positivt. Hun vil dele noen av erfaringene hun har hatt når det gjelder arbeid med Svalbards spennende og unike kulturminner.

 
 

2021

Medlemsmøte onsdag 17. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt holder foredraget: “Forvaltning av marine økosystemer i Antarktis”.

Stemningsbilde fra Antarktis (Foto: Cecilie von Quillfeldt)

Cecilie er biolog og seniorrådgiver i havforvaltning ved Polarinstituttet. Hun vil fortelle om særtrekk ved antarktiske økosystem, ulike typer av påvirkning og de viktigste forvaltningsmekanismene, inkl. den pågående prosessen med marine verneområder (MPA-er) hvor Norge har en rolle når det gjelder sammenstilling av det faglige grunnlaget og forslag til marint verneområder i Weddellhavet og utenfor Dronning Maud Land.

Medlemsmøte onsdag 20. oktober kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.

Birger Amundsen holder foredraget: “Fangstmannen Harald Soleim: førti år alene på Svalbard”.

Harald Solheim, bildet er hentet fra Svalbardboka 3. (Foto: Birger Amundsen)
Harald Soleim, bildet er hentet fra Svalbardboka 3. (Foto: Birger Amundsen)

Forfatteren og journalisten Birger Amundsen har skrevet en interessant fortelling med Soleim som hovedperson og hans førti år lange tilværelse som fangstmann på Kapp Wijk i Isfjorden. Soleim ankom Longyearbyen i midten av juli 1977. Planen var å tilbringe ett år på fangst for så å dra til Amazonas. Birger vil ha med bøker for salg til en gunstig pris av kr 200 (normalpris kr 340). Boken kan ellers bestilles fra ham til kr 200 (pluss porto). Signert om noen ønsker det. Send i så fall en SMS til 909 26 596 eller e-post til: bamsen@mitra.no

Årsmøte onsdag 17. mars kl. 19.00 (Nettmøte).

Nærmere informasjon om hvordan man kobler seg opp til møtet kommer nærmere møtet.

 Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap,
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo holder foredraget:
Breenes utvikling på Svalbard gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”.


Jon Ove Hagen i felt på Austfonna (Foto: Trond Eiken)

Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis.

 

Medlemsmøte onsdag 17. februar kl. 19.00 (Nettmøte)

Ian Gjertz holder foredraget:
“Å snoke langs stranden på Svalbard ”.


Jeg fant, jeg fant!!!!  (Foto: Ian Gjertz)

Foredragsholderen har i mange år drevet feltarbeid på Svalbard for Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt og har kommet over en lang rekke ilanddrevne gjenstander. I foredraget tar han for seg historien bak en del av de gjenstandene han har truffet på – alt fra kulturminner til vrakgods og plastsøppel.

 

2020

Avlyst årsmøte 2020

 
NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00.
 

Årsmøtet utsatt til høsten pga koronavirusfare.

Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap,  2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag: Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo: “Breenes utvikling på Svalbard gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”.

Jon Ove Hagen i felt på Ausfonna (Foto: Trond Eiken)

Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis.

Medlemsmøte onsdag 26. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Fridtjof Mehlum holder foredraget: “Roald Amundsen etter Gjøa-ekspedisjonen – feiringer, foredragsturné og planer om ny ekspedisjon”.

Foredragsholderen har arbeidet med flere artikler til kommende utgaver av Polarboken. I foredraget presenteres en del av det stoffet som handler om Amundsens «triumftog» i Amerika etter Gjøa-ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen og hans aktiviteter de følgende par år. I tillegg til å skrive bok om ferden, la Amundsen ut på en omfattende foredragsturné i inn- og utland med tilhørende feiringer. Amundsen begynte snart etter å planlegge en ekspedisjon til Nordpolen. Det mest oppsiktsvekkende med planene var at han vurderte å bruke isbjørner i stedet for hunder som trekkdyr. Mange detaljer som ikke er allment kjent blir omtalt.

2019

Medlemsmøte onsdag 30. oktober kl. 19.00 på Polhøgda.

Professor Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt holder foredraget: Kinas nye arktiske policy”.

Modeller av den nye og den gamle kinesiske isbryteren som viser
størrelsesforskjellen. Den nye store Hue-Long viser at Kina mener alvor med sin forskningsinnsats i Arktis. Foto: S. Barr.

I den senere tid er det blitt skrevet og sagt mye om Kinas voksende interesse for Arktis. Hva ligger bak denne interessen og hvor stor er den egentlig?  Kinas arktiske policy er knyttet til deres verdensomfattende Belt- and Road Strategy og den nordlige sjørute (Nordøstpassasjen). Arild Moe vil gi en oversikt over kinesisk engasjement i skipsfart, energi og forskning i Arktis og diskutere drivkrefter og implikasjoner. Han har arbeidet i mange år ved Fridtjof Nansens Institutt med politikk, petroleum og shipping i Arktis.

Medlemsmøte onsdag 27. november kl. 19.00 på Polhøgda.

Vi viser filmen: “Maudheim-ekspedisjonen 1949-1952”.

Maudheim-ekspedisjonen - Nordsel ved Isbarrieren februar 1950.         Foto: Maudheim-ekspedisjonen

Det er i år 70 år siden starten på den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjonen til Antarktis. Overvintringsbasen på isshelfen i Dronning Maud Land ble kalt «Maudheim». Det ble laget en svensk film om ekspedisjonen som er lite kjent. Polarklubben har fått tilgang til å vise filmen på medlemsmøtet. Den varer en snau time og inneholder til dels dramatiske episoder foruten å vise dagliglivet og forskningen som ble gjennomført.  Leder for ekspedisjonen var John Giæver fra Norsk Polarinstitutt. Hans sønn John Giæver jr. vil gi en introduksjon til filmen.

Årsmøte onsdag 27. mars kl. 19.00 på Polhøgda.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Forslag om endring av klubbens lover
3) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag: Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen: “Plast skader dyrelivet i Arktis”.

Gabrielsen har siden begynnelsen av 1980-tallet drevet biologisk forskning på Svalbard. Han er ekspert på miljøgifter og økotoksikologi. Forurensning fra plast i havet er et økende problem. Selv i fjerne strøk som havområdene i Arktis finner man nå plast i dyr i ulike deler av næringskjeden. I en nylig undersøkelse av havhester fra Svalbard ble det funnet at 88 % av fuglene hadde plast i magene sine. Et av de viktige spørsmålene er hvordan plast påvirker marine organismer.


Geir ute i felt på Svalbard (Foto: Ingrid Gabrielsen)

Medlemsmøte onsdag 13. februar kl. 19.00 på Polhøgda

Marit Karlsen Brandal holder foredraget: “Overvintring på Gråhuken, Svalbard 1982-83”.

Marit er oppvokst på Sunnmøre i ishavsbygda Brandal og har hatt flere sommersesonger på Svalbard som mannskap på M/S Polarstar og som feltassistent for Norsk Polarinstitutt i tillegg til overvintringen på Gråhuken sammen med Steinulf Smith-Meyer i 82/83. Marit har skrevet bok om opplevelsen med tradisjonell fangst, skinnberedning, isbjørner og gamle hytter.  Hun er utdannet geolog/økonom.

Bilde fra overvintringen  1982/83  (Foto: Trygve Aas)

2018

Medlemsmøte onsdag 21. november kl. 19.30 på Polhøgda

Vår annonserte foredragsholder 21. november, Marit Karlsen Brandal, er dessverre nødt til å utsette sin opptreden hos oss til senere – forhåpentlig til våren.  Hun, og vi, beklager dette sterkt.  Imidlertid er vi heldige som får i stedet et meget interessant og relevant foredrag av glasiolog Monica Sund. Monica tar utgangspunkt i sin artikkel i den kommende Polarboken, men med flere bilder som viser hvor vanskelig det er å bygge trygt i Longyearbyen.

Monica Sund holder foredraget:Longyearbyen – formet av kull og på tross av naturkrefter”.

Longyearbyen i 1936 (venstre) (Flyfoto: Norsk Polarinstitutt) og i 2010 (Foto: M. Sund). Legg bl.a. merke til hvordan elva er samlet i ett løp etter dosing.

Hvorfor ligger så mye av Longyearbyen utsatt for skred? Er dette den eneste naturfaren? Ved å se Longyearbyens historiske utvikling og naturprosessene i området i sammenheng, kan vi få et innblikk i bakgrunnen for naturfareutfordringene vi ser i dag.

Monica Sund er utdannet glasiolog og har arbeidet innen ulike fagfelt på Svalbard siden 1994. Hun bodde i Longyearbyen siste halvdel av 1990-tallet og 5 nye år relativt nylig (2006-2011) – til sammen 10 år.

Medlemsmøte onsdag 24. oktober kl. 19.30 på Polhøgda,

Astrid Furholt holder foredraget:
“I Amundsens spor mot Sydpolen”.

Astrid Furholt har kommet frem til Sydpolen etter 66 dager langs Roald Amundsens rute Foto: Jan Sverre Sivertsen

Polfarer Astrid Furholt gikk vinteren 2017/18 i Roald Amundsens rute til Sydpolen. Hun ble dermed den kvinnen som har gått lengst i hans rute og nådde Sydpolen 17/1 2018. Ca. 1400 km, og 66 dager ute på isen. Bli med innom Bettytoppen og opp den storslåtte Axel Heibergbreen, og over et vilt og forblåst polplatå. Fire år med forberedelser ligger til grunn før ekspedisjonen kunne bli virkelighet. Men det hele startet lenger tilbake i tid, da hun som kreftsykepleier for 10 år siden hadde en samtale med en døende mann som skulle forandre alt.

Årsmøte onsdag 21. mars kl. 19.30 på Polhøgda.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Svein Sæter holder foredraget:
Einar Sverdrup – Kongen av Spitsbergen”.

Svein Sæter er forfatter og kåsør, og har gitt ut vel 20 bøker. Den siste er en biografi om Einar Sverdrup med tittel “Kongen av Spitsbergen”. Einar Sverdrup, bror av polarforskeren Harald Ulrik Sverdrup, var direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani og revolusjonerte gruvedrifta i Longyearbyen i mellomkrigstida. I dag er det få som veit at Spitsbergen ble frigjort fra tysk okkupasjon tre år før resten av Norge. Einar Sverdrup var mannen bak dette.

Medlemsmøte onsdag 28. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Simen Havig-Gjelseth holder foredraget:
“Først rundt Nordaustlandet i kajakk”.

Simen Havig-Gjelseth er utdannet sivilingeniør men jobber som Driller på en oljerigg i Nordsjøen. Han har tidligere jobbet som hundekjører på Svalbard, for daværende Arctic Wilderness Experience. Sommeren 2015 ledet Simen verdens første kajakkekspedisjon rundt Nordaustlandet på Svalbard. Gruppen på 5 padlere møtte, i tillegg til isbjørn, hvalross og is, en annen gruppe padlere som var ute i samme ærend.  Det ble et tilnærmet race rundt den golde og fantastiske øya. Tidligere har Simen prøvd å padle rundt Spitsbergen (1999) og han ledet den norske gruppen som ble de første «unsupported» rundt Syd Georgia i Sørishavet.

2017

Medlemsmøte onsdag 22. november kl. 19.30 på Polhøgda,
Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Burny Iversen holder foredraget: “Fangst og salg av levende isbjørn. Glimt fra handelen med levende isbjørn, og deres skjebne i sirkus og zoologiske hager. Hvem solgte? Hvem kjøpte? Hvem trente dem? Og hva ble de trent til?”


Isbjørn i sirkusmanesjen (Foto: ?)

Burny Iversen er fotograf med stor interesse for polar-områdene. Han har samlet et imponerende materiale av gamle postkort, fotografier og sirkus-program, som dokumenterer den virkelighet bjørnene møtte på veien fra hvit villmark til livet i sirkus-manesjen, på turneer og i zoo.

Medlemsmøte onsdag 25. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Cecilie Sørensen holder foredraget: “I tjeneste som feltinspektør for Sysselmannen på Svalbard”.


Feltinspektører på Svalbard (Foto: ?)

Cecilie Sørensen jobber i politiet og vært feltinspektør tre sommersesonger for Sysselmannen på Svalbard. Foredraget vil inneholde hva tjenesten innebærer av oppgaver, hvordan tjenesten er lagt opp praktisk, og områdene feltlagene dekker. Videre vil foredragsholderen presentere noen historier og opplevelser fra sine tre perioder som feltinspektør.

Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Foredrag:
Geir Søli: “ Insektlivet på Svalbard –  forbausende rikt, men fortsatt dårlig utredet”.


Ringhorndalen i Wijdefjorden (Foto: Geir Søli)

Geir Søli er entomolog og arbeider ved Naturhistorisk museum i Oslo. I foredraget vil han ta utgangspunkt i sitt feltarbeid rundt omkring på Svalbard og bl.a. diskutere hva som karakteriserer insektlivet i høyarktiske strøk.  Et lite undersøkt område, Ringhorndalen i Wijdefjorden, har nylig pekt seg ut som spesielt interessant for både insektforskere og botanikere.

Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.30 på Polhøgda.

Til behandling:
1) Årsberetning og regnskap.
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.

Foredrag:
Jan Wanggaard: “Roald Amundsens skute Maud flyter igjen”.


Maud (Foto: Jan Wanggård)

Wanggaard er leder for prosjektet som har hevet Maud nær Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, der den sank i 1930. Nå planlegges tauingen av vraket av skuta tilbake til Vollen i Asker.
Mer informasjon om prosjektet finner dere på: http://www.maudreturnshome.no

Medlemsmøte onsdag 26. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.

Per Kyrre Reymert: “Krigshandlingene i Longyearbyen under Andre verdenskrig”.

Reymert er magister i nordisk arkeologi. Han har bl.a. arbeidet ved Tromsø museum og har vært kulturminnerrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han har formidlet Svalbards historie i bøker, artikler, foredrag og ekskursjoner i mer enn 35 år. I høst er han fungerende direktør ved Svalbard museum. Foredraget vil gi en oversikt over krigen på Svalbard generelt og presentere ny informasjon fra kilder i tyske arkiver og foto fra Forsvarsmuseet. Reymert vil også kort presentere sin nye bok ”Fangsthytter på Svalbard 1794-2015”.

2016

Medlemsmøte onsdag 23. november kl. 19.30 på Polhøgda.

Ola Just Haugbo, Fridtjof Nansens Institutt, foredrag om Fridtjof Nansens bolig ”Polhøgda” og  omvisning i huset.

Mer informasjon om Polhøgda.

 

Viktig melding: Det er færre parkeringsplasser på Polhøgda enn tidligere og begrenset mulighet for parkering i sideveiene. Det oppfordres derfor til bruk av offentlig transport hvis dette er mulig.