Norsk Polarklubb – kort historikk

På begynnelsen av 1930-tallet brakte to radiotelegrafister, Dagfinn Steinskog og Fridtjof Bathen fram tanken om å opprette en klubb hvor polarinteresserte kunne møtes. Ideen ble grepet, og innbydelse til stiftelsen av en slik klubb gikk ut til pressen, undertegnet blant annet av: Major Gunnar Isachsen, professor H. U. Sverdrup, kaptein Oscar Wisting, dosent Adolf Hoel, professor W. Werenskiold, professor O. Krogness, polarforskeren Carsten Borchgrevink og journalist Odd Arnesen. Klubbens formel skulle være å samle polarinteresserte til drøfting av arktiske og antarktiske emner ved foredrag og ordskifte.

Den 21. februar 1933 ble det konstituerende møte holdt i Ingeniørenes Hus. Aftenposten skriver: “Blant de fremmøtte sees veteraner som major Gunnar Isachsen, Oscar Wisting. Per Ristvedt fra Gjøa-ferden, Fram-manden K. B. Olsen, dosent Hoel. Der var folk fra Svalbard, Franz Josefs Land, fra Syd- og Nordpolen, folk fra Svalbards gruber osv.” Norsk Polarklubb ble til med Adolf Hoel som formann.

En viktig del av Norsk Polarklubbs virksomhet, har vært den lange rekke av fengslende foredrag som har omhandlet de forskjelligste sider ved polarstrøkene. Det har kort sagt vært så at en mengde viktige polare spørsmål er brakt fram, spørsmål som hadde å gjøre med oppdagelser, vitenskap, næringsliv, historie og de mennesker som virker i polarstrøkene.

Medlemsmøtene gir også et samlingssted hvor polarinteresserte trives. Norsk Polarklubb i løpet av årene deltatt i samfunnsdebatten og tatt opp viktige nasjonale problemer. Klubben har hatt sin betydning ved å holde interessen for polarstrøkene levende og slå til lyd for viktige saker. Det er kanskje ikke for ubeskjedent å tro at virksomheten har hatt nyttige ringvirkninger fram til de bestemmende myndigheter.

Det har vært av stor betydning for Norsk Polarklubb at den har møtt så stor interesse og imøtekommenhet fra annet hold. Det har vært et godt samarbeid med bl.a. Komiteen til bevarelse av polarskipet “Fram”, Norsk Polarinstitutt og Norsk Geografisk Selskap. Polarboken er Norsk Polarklubbs årbok. Den første utkom i 1933 og inneholder et verdifullt og fengslende stoff.

bildestiftelsesmote