Nyheter og omtaler

Polar maskuliniteter – fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time – Av Marit Anne Hauan

Norge er en polarnasjon. Polarområdene representerer ideer om vågemot, dødsforakt og handlekraft. Det er og blir et monokjønnet område med barske maskuline idealer. Og for de fleste heter nasjonens polare helter Nansen og Amundsen. I denne boka har heltene andre navn: ekspedisjonsmedlemmet Gerrit de Veer, skipper Johan Kulstad, Skipper Junge, eventyrskikkelsen Berner Jørgensen, isbjørnkongen Henry Rudi, fangstmannen Wanny Woldstad og hovedpersonen i Bernt Lies novelle Aksel blant flere.

Boka analyserer fortellinger fra polarområdene gjennom 425 år, fra dagboka fra Willem Barentsz’ oppdagelse av Svalbard til vår tid. Utenom denne aller første og eldste kilden som undersøkes, er det fortellinger av og om mennesker fra Nord-Norge.  De er kildene til studie av polar maskulinitet og identitet, polare erfaringer og praksiser. Skipsjournaler, dagbøker, fangstbiografier, noveller, avis- og magasinartikler samt intervjuer og utstillinger nyanserer et nasjonalt ensidig bilde av polarmannen og gir ny innsikt om polarhistoria sett nordfra.

I disse fortellingene hører vi om de første menneskelige møter med Svalbard og Bjørnøya, vi blir kjent med samen som berger seg selv og mannskapet fordi han er kyndig og kreativ, vi møter skipperen og mannskapet som både har ly og proviant, men likevel omkommer. Vi får kjennskap til både mytene om og de virkelig hendelser fangstfolk erfarte i arktis.

Marit Anne Hauan er førsteamanuensis i kulturvitenskap ved Polarmuseet, UiT – Norges arktiske universitet

Boka er gitt ut på Orkana Akademisk

 Orkana Forlag – Nettbutikk og utgivelse av bøker

Automatisk miljøovervåkningsstajon på Prins Karls Forland

Lars Hansen (Lars.Hansen@protonmail.com), som representerer organisasjonen IK Foundation, vil gjøre Polarklubbens medlemmer oppmerksomme på en videopresentasjon av den automatiske miljøovervåkingsstasjonen som har vært satt opp på Prins Karls Forland på Svalbard. Han skriver:

The FIELD STATION | NATURAE OBSERVATIO is a unique and tested autonomous micro field station system developed to observe biospheres without disturbing Nature. It is adapted to be flexible, field dignified and robust. A platform for scientific observations as well as documentation of a landscape, developed by a group of international specialists led by The IK Foundation as an enterprise project ‘To understand Planet Earth’. To discover more about the possibilities of this field station system, welcome to see the film presentation!

Se linken:  https://player.vimeo.com/video/583347381?h=59756c73ad

Mer info om IK Foundation og feltstasjonen finner du på: https://www.ikfoundation.org/fieldstation/

“På opdagelse i Nordøstgrønland – KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD


1. november 2021 kommer bok nummer to i serien: “På opdagelse i Nordøstgrønland / Discovering North-East Greenland“. 

Den nye boken heter KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD og handler de forskellige områdene, fjordene, landskapene og bebyggelsen i regionen mellem 73 og 74 grader nord i den nordøstgrønlandske nationalpark. Det vil si området nord for Kong Oscar Fjord. Kejser Franz Joseph Fjord området inbefatter – på samme måte som Kong Oscar Fjord – mange fine minner fra norske fangstmenn. Ytterst i fjorden finner vi også Myggbukta stationen, som var et sentrum for de norske aktivitetene i Nordøstgrønland i årene 1908-59 og som stadig er i velholdt stand.

Praktisk info:
KEJSER FRANZ JOSEPH FJORD inneholder mer enn 250 utvalgte bilder, kart og tekster. Sideantall: 156 sider. Format: 245 x 290 mm. Innbundet med smussomslag. Dobbeltspråklig: Dansk/engelsk. Utgivelsesdato: 1. november 2021. Boken kan i øyeblikket forhåndsbestilles med 20 % rabatt hos XSIRIUS BOOKS. Rabattpris ved forhåndsbestilling: 298,00 kr.

Kommende bøker i serien:
I serien er det foreløpig planlagt ytterligere fire bøker med tittlene: “Gael Hamke Bugt & Young Sund” (forventet 2022), “Hochstetterbugten” (forventet 2023), “Dove Bugt” (forventet 2024).

Svalbard – på livet løs av Kjell Reidar Hovelsrud


I denne boken forteller Kjell Reidar Hovelsrud fra sitt liv på Svalbard. Han forteller om overvintring på Edgeøya som assistent for forskere som jobbet med levendefangst av isbjørn, som de så utførte ulike fysiologiske forsøk på. Han forteller også om ulike oppdrag for oljenæringen i en tidlig fase på Svalbard. Ikke minst gir han innblikk i mange episoder fra sine mange overvintringer som fangstmann nord på Svalbard. Med seg i boka har han fått med seg mange av våre fremste forskere som forteller om sine fagfelt, alt fra siste nytt om mange av dyrene vi finner på øygruppen til klimarelatert informasjon. Han stiller også spørsmål rundt hvor Svalbard som samfunn er på veg nå.

Boka koster 380kr, kan kjøpes hos alle bokhandlere, samt direkte fra forfatteren med signatur ved å sende en epost til kjreid@online.no. Se også forfatterens hjemmesider: Svalbardpolarliv.com med ovesikt hans tidligere polarrelaterte tittler.

Svalbard – Norge nærmest Nordpolen. (Nyttig informasjon og bakgrunn | Natur og historie | Ruter, regioner og ferdselsregler)

Dette er en omfattende Svalbard-guidebok med mye informasjon om relevante fagområder. Den inneholder mange bilder som viser Svalbards mangfold, landskap, dyre- og planteliv. Her finner man populære dagsturer og aktiviteter beskrevet.

Mer info med full innholdsbetegnelse og mulighet til å bestille på nettsiden til Spitsbergen-butikk.

“På opdagelse i Nordøstgrønland – Kong Oscar Fjord” av Peter Schmidt Mikkelsen

Dette er første bok i en serie som Mikkelsen har kalt På oppdagelse i Nordøstgrøndland/ Discovering North-East Greenland. Denne første boken heter Kong Oscar Fjord. Den inneholder250 bilder med supplerende tekst som sammen skal gi et inntrykk fra de ulike områdene, fjordene, landskapene og bebyggelsen i Kong Oscar Fjord som ligger mellom 72 og 73 grader Nord i den sydøstlige delen av den nordøstrgrønlandske nasjonalparken.

Den kan bestilles hos Xsirius Books for 328DKR.

Det er foreløpig planlagt enda fire bøker med titlene: “Kejser Franz Joseph Fjord” (forventet 2021), “Gael Hamke Bugt & Young Sund” (forventet 2022), “Hochstetterbugten” (forventet 2023), “Dove Bugt” (forventet 2024).

Roald Amundsen Minneforelesninger 2019

De åttende årlige Roald Amundsens minneforelesninger vil bli holdt 6 og 7 desember 2019.

Last ned invitasjon og program.

Peter Schmidt Mikkelsen: NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag

Det er snart 60 år siden, at den sidste fangstmand forlod Nordøstgrønland. Efter et halvt århundrede sluttede spændende en epoke, hvor danske og norske fangstmænd havde deres daglige gang og virke på på Grønlands østkyst. Fangstmændene forsvandt, men efterlod sig varige spor, som endnu findes: mere end 300 fangststationer og -hytter spredt ud over området mellem Mestersvig og Danmarkshavn.

I 1994 lykkedes det efter omkring et hundrede spændende interviews i Norge og Danmark og omtrent 1.000 breve (det var jo i tiden før e-mails og internet kom til) at få udgivet bogen: “NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden”, (Dansk Polarcenter 1994).

Det er nu 25 år siden, og i den mellemliggende periode er der sket meget i Nordøstgrønland – også med de gamle hytter. Der er kommet mange nye oplysninger til: Hytterne er blevet opmålt, fotograferet og GPS-lokaliseret af nonprofit organisationen Nanok. Desuden er mere end 50 gamle hytter, huse og stationer gennem årene blevet istandsat af Nanok – også med norske deltagere. Det har bl.a. resulteret i, at de gamle hytter i dag bliver brugt i stigende grad, bl.a.  Slædepatruljen Sirius, af turister, og af forskere, der på deres feltarbejde til tider har brug for en fremskudt “forskningsstation”, et overnatningssted eller blot et sted at søge tilflugt for naturens luner.

Alt dette har givet anledning til, at jeg for et par år siden besluttede at udgive en ny og revideret, dansk udgave af bogen om fangstmandsperioden. Strukturen i den nye udgave bliver stort set som i førsteudgaven; men indholdet er væsentligt udvidet, bl.a. med de senere års Nanok aktiviteter, og så er der kommet der mange, mange flere fotos med – både nye og historiske. Det har resulteret i, at den nye udgave bliver ca. 50 % større (sideantal) end førsteudgaven. Desuden er der ca. 1.200 foto i den nye udgave (originaludgaven havde ca. 300 fotos).  På den baggrund får den nye udgave en tilføjelse til undertitlen og kommer derfor til at hedde: “NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag”. Oplaget bliver på 1.000 eksemplarer, heraf 900 eksemplarer i samme robuste “felt-kvalitet” som førsteudgaven. De resterende 100 eksemplarer bliver nummeret og udgives i en speciel luksusudgave.

Bøgerne kommer ikke til salg i butikkerne. Begge versioner vil derimod kun blive solgt online, direkte fra forlagets webshop: XSIRIUS BOOKS (www.xsirius.dk). De kan forudbestilles med rabat indtil 1. oktober 2019.

Info:

Titel: NORDØSTGRØNLAND 1908-60. Fangstmandsperioden – og dens spor i dag. Forlag: XSIRIUS BOOKS, 8410 Rønde. CVR: 30979397. Oplag: 1.000 stk. Sidetal: 592 sider. Format: Hardcover 260 x 185 mm. Tryk: 4-farve tryk på alle sider. Sprog: Dansk. Illustrationer: ca. 1.200 fotos, kort & ill. Register med over 2.500 opslagsord. Udgivelse: 25. oktober 2019. Salg (kan kun købes online): www.xsirius.dk

Ordinærudgave (900 ekspl.). Indbinding: Matkacheret. Normalpris: 590,00 DKK. Ved forudbestilling indtil 1. oktober 2019: 450,00 DKK.

Luksusudgave (nummereret og signeret) (100 ekspl.) inklusive løst kort over hytterne. Indbinding: Lærred med sølvpræg og kassette med trykt overtræk. Normalpris: 820,00 DKK. Ved forudbestilling indtil 1. oktober 2019: 650,00 DKK.

Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelse.

Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen: Fangsthytter på Svalbard 1794-2015

fangsthytter-svalbard«Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» av Per Kyrre Reymert og Oddleif Moen kom i 2015 og blir omtalt i den kommende utgaven av Polarboken.

«Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» kom i 2014 og er et samlet opptrykk i stort format alle  Odd Lønøs 10 artikkler i Polarboken.

Svalbard Museums Skrifter nr 1 «Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan Mayen 1795-1973» og nr 2 «Fangsthytter på Svalbard 1794-2015» selges på Svalbard Museum.

Bøkene bestilles fra Svalbard museum (post@svalbardmuseum.no), men sendes fra museest lager i Tromsø for å spare kjøperne for ekstra pakkeportoen fra Svalbard.
Bøkene koster kr 498.- per stk og kan også kjøpes på Tromsø Museum og Bokhuset Libris i Tromsø.

Birger Amundsen: Uten nåde, Isbjørn og mennesker på Svalbard

amundsenDet er umulig å vite hvordan en isbjørn vil reagere i møte med mennesker.

På ekspedisjoner og forskningsopphold gjennom førti år har Birger Amundsen møtt isbjørn under alle tenkelige forhold. De aller fleste møtene har vært fornøyelige. Men det har også hendt at isbjørn har slått seg inn gjennom hyttevinduer, kommet travende uten å ense knallskudd, kasteknall eller rifleskudd i bakken. En morgen våknet Amundsen opp med en isbjørnbinne halvveis inne i teltet.

Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler.

Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt.

Utdrag fra boken:
Jeg har gått til fots og på ski sammen med isbjørn, og alt har vært greit: Jeg ser deg, du ser meg. Jeg har fanget en unge og lempet den inn i hiet til mora. Med så mye tid sammen med isbjørn, uten skyte en eneste bjørn i selvforsvar, lærte vi å tyde visse signaler: hvordan den blåste i nesen om vi kom for nær, hvordan den skjøv fram leppene og ble lang i underleppa når den var sint. Hva det betyr når den klaprer med tennene, holder hodet lavt, og farten og måten den nærmer seg på.

Om forfatteren:
Birger Amundsen (født 1948) har 40 år bak seg på Svalbard, de ni siste årene som redaktør av Svalbardposten. Amundsen kom til Svalbard første gang i 1973 og arbeidet på satellittstasjonen i Ny-Ålesund 1973–74. Deretter fulgte flere sesonger ved Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon i Ny-Ålesund og en rekke isbjørnekspedisjoner for instituttet til Kong Karls Land, Nordaustlandet og Edgeøya. I 1980-årene produserte han en serie kortfilmer om Svalbard sammen med Knut Erik Jensen. Amundsen var ansatt i NRK i 20 år og har vunnet internasjonale priser for sitt arbeid. Han har tidligere skrevet Svarthvitt (2001) og Isbjørnlandet (1993) og er også ansvarlig for utgivelsen av Svalbardboka (1983, 1985, 1989 og1994).

http://www.vigmostadbjorke.no/?isbn=978-82-419-1052-4