Polarboken

Klubben utgir Polarboken hvert annet år. Denne sendes gratis til medlemmene. Boken inneholder artikler fra polarområdene.

Vi har laget to oversikter over artiklene i alle utgitte Polarbøker fra 1933 til i dag. En kronologisk oversikt over alle bøkene med navn på forfattere og tittel på artiklene, samt en alfabetisk oversikt over alle forfattere og hvilke artikler de har skrevet og hvilke Polarbøker de finnes i.

Det er i tillegg mulig å søke på forfatter, utgivelsesår og ord i tittel på vår søkeside: http://polarklubben.org/utgaveoversikt/

Her er fulle PDF-kopier av bøkene
(Best opplevelse vil man få om man laster ned filene og leser dem i Acrobat reader)
De av bøkene som har uthevet skrift, selger vi  i originalutgave med pris pr. stk. kr 100 + porto. Siste tilgjengelige utgave (som bare ligger her med innholdsfortegnelse) koster 200 kr + porto.

Polarboken 1933                      Polarboken 1935
Polarboken 1936                      Polarboken 1937
Polarboken 1938                     Polarboken 1939
Polarboken 1940                     Polarboken 1941
Polarboken 1942                     Polarboken 1945
Polarboken 1949                   Polarboken 1954
Polarboken 1955                     Polarboken 1956
Polarboken 1957                   Polarboken 1958
Polarboken 1959-1960           Polarboken 1961-1962
Polarboken 1963-1964           Polarboken 1965-1966
Polarboken 1967-1968           Polarboken 1969-1970
Polarboken 1971-1972           Polarboken 1973-1974
Polarboken 1975-1976           Polarboken 1977-1978
Polarboken 1979-1980          Polarboken 1981-1982
Polarboken 1983-1984          Polarboken 1985-1986
Polarboken 1987-1988          Polarboken 1989-1990
Polarboken 1991-1992         Polarboken 1993-1994
Polarboken 1995-1996         Polarboken 1997-1998
Polarboken 1999-2000           Polarboken 2001-2002
Polarboken 2003-2004         Polarboken 2005-2006
Polarboken 2007-2008         Polarboken 2009-2010
Polarboken 2011-2012         Polarboken 2013-2014
Polarboken 2015-2016         Polarboken 2017-2018
Polarboken 2019-2020

Polarboken 2021-2022 – Innholdsfortegnelse