D/S Norhope våren 1971

– Av Jarle E. Henriksen (publisert etter hans død i forståelse med familien)

Fina-gruppen skulle bore etter olje på Hopen i 1971 og benyttet isbryter for å få utstyret fraktet opp så tidlig som mulig i sesongen.

Mai 1971 – Isbryteren D/S Norhope ligger fast i isen SV av Edgeøya i Storfjorden. Norhope, som opprinnelig het Göta Lejon ble bygget i Gøteborg i 1932 for den svenske marinen og var i sin tid Skandinavias største isbryter. Norske Fina AS kjøpte i 1970 skipet fra svenske interessenter og videresolgte det til Brødrene Jakobsens Rederi AS i Tromsø. Skipet grunnstøtte ved Edgeøya i september 1973 og fikk betydelige skader. Det gikk deretter i opplag i Tromsø og ble solgt til hugging i januar 1974.

Tore Karoliussen med hunden ”Skoddelosen” – på broa ombord i isbryteren Norhope.