En sær færøyværing

Av Ian Gjertz –

Mange med interesse for det polare er opptatt av gammel litteratur. Derfor passer det fint å komme med interessante boktips i Nytt & Gammelt.

Henry Ette var færøyværing. Han var del av den første ekspedisjonen som overvintret på Nordaustlandet i 1902-1903, nærmere bestemt på Søre Russøya (se kartet).

Han publiserte sin dagbok fra overvintringen på eget forlag i 1930. Den er en av mange i sjangeren, men det som gjør den spesiell er tilegnelsen foran i boken. Den er til den danske polarhelten og forfatteren Peter Freuchen. Etterskriften i boken er også verdt å nevne. Begge presenteres her. Se ellers Polarboken 1975-1976 side 120-126 for detaljer fra overvintringen.

 http://polarklubben.org/wp-content/uploads/2016/10/PB_1975-1976.pdf

Forsiden av boken

Tittelbladet med dedikasjon. Basert på dedikasjonen kan man anta at Ette hadde høye tanker om seg selv. Jevnfør med teksten til tilegnelsen til Peter Freuchen på portrettet av Ette under.

Efterskrift.

Enhver, ung eller ældre, der gaar, eller bliver i sin Tjeneste sendt ud paa en Rejse, kort eller lang, i Nord eller Syd, i Øst eller Vest, skal have denne Haandbog i Rejser med sig, saavel som sin Bibel.

Glem ikke den sidste! Husk paa, jeg negligerede den. Men jeg betalte også for det.

Be sure! I paid for it!

                                                                        Ette

20. April 1930

Vestmanhavn, Færøerne