Et snodig dikt om Nansen og Johansen

Av Ian Gjertz –

Den amerikanske kultforfatteren Thomas Pynchon https://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pynchon er lite kjent i Norge, men er en litterær tungvekter. Han har ofte havnet på listen over mulige kandidater til Nobelprisen, men så langt ikke vunnet den. Bøkene hans varierer i størrelse fra tynne fliser til feite bind. Mot dagen kom ut på engelsk i 2006, og i norsk oversettelse av Fartein Døvle Jonassen i 2011 og er på hele 1088 sider. Å forsøke å gi en kort sammenfatning av handlingen er ikke mulig, til det skjer det for mye.  Typisk for Pynchon er at bøkene inneholder dikt og sanger flettet inn i handlingen. Deler av handlingen i Mot dagen foregår i Arktis og her vil polarinteresserte finne følgende snodige dikt på side 146-147.

Hele verden er i trancen
og går i dansen
for Nansen og Johansen
som end’lig har kommet hje-e-m!

Folk klatrer opp i trærne,
Ja, de er gærne
Etter sine po-larstjerner
Hvor enn de stevner fre-e-m!

De seilte ut
Og opp med Fram,
Nå er de tilbake
Med brask og med bram!

Nei ingen holder skansen,
De har fått sansen
For Nansen og Johansen
Og de danser-hele-natta for de-e-m!