Hvordan det gikk med Roald Amundsens jolle

Av Jarle E. Henriksen, Blomsøy –

Med på bildet av Roald Amundsen-jollen er fra venstre: Arnljot Hansen, Jarle E. Henriksen og Aksel Hansen
(Foto: Astrid Tåvær)

Da en god venn fra Myken, Torbjørn Nilsen, gjorde meg oppmerksom på at det var en eldre mann i Sandnessjøen, med hytte i Botten, ved foten av fjellmassivet Syv Søstre, som der hadde en jolle som visstnok hadde vært Roald Amundsen sin, kunne jeg ikke annet enn å følge opp den saken – som aktivt medlem i Alstahaug Kystlag. Jeg fikk kontakt med den gamle mannen, Wilhelm Aune, som bekreftet at det nevnte var riktig, og om det var interesse for jollen kunne vi bare hente den og få den til kystlaget. På spørsmål om hvordan han hadde fått hånd om jollen, kunne han fortelle at han i yngre år, etter at han var kommet til Sandnessjøen som handelsbetjent, hadde kjøpt en Colin Archer-skøyte sørfra – og at Roald Amundsen-jollen fulgte med denne. Han hadde fått vite historien til jollen hos selgeren av skøyta, men husket da bare at det med sikkerhet hadde vært Roald Amundsen sin. Wilhelm Aune levde ikke så lenge etter det. Før vi hentet jollen ved hytteveggen i Botn, tok jeg rundt 1990 kontakt med de ansvarlige ved Roald Amundsens hjem på Svartskog, i dag en del av Follo museum. Det ble da undersøkt med stor velvilje om denne jollen, og man kom da fram til at dette var en jolle Roald Amundsen hadde hatt ved sin hjemplass – og at den ikke hadde vært med på noen av hans polar-ekspedisjoner. I ettertid er det ganske så trist at denne jollen brant opp da de store bryggene, Sørra-brygga og Blomsø-brygga, i Sandnes-Vågen brant ned til grunnen sent på høsten 1997.

Roald Amundsen i robåt utenfor sitt hjem Uranienborg, på Svartskog i dagens Nordre Follo kommune. Båten er ikke nødvendigvis den samme som endte opp i Alstahaug Kystlags eie
(Foto: Nasjonalbiblioteket).