Oppdatering om Tyskerhuset på Bjørnøya

Av Venke Ivarrud og Susan Barr –

15. juni 2022 publiserte vi et innlegg om «Tyskerhuset på Bjørnøya».  Innlegget avsluttet med utsagnet: «Forhåpentlig har ingen etter 2014 trodd at den var et ferdiglaget St Hans-bål!».  Vi er nå blitt beroliget av Venke Ivarrud, ansatt på Bjørnøya sommeren 2022, som kan forsikre om at kulturminnet fremdeles eksisterer selv om det ikke nødvendigvis er lett å forstå hva plankehaugen en gang var.  Slik det er nå er det litt tilfeldig hvordan informasjonen om dette fredete kulturminnet spres til ansatte og besøkende.  Et tips fra oss kan være å sette opp en liten plakat med informasjon om Tyskerhuset inne på Gammelradioen.  Der er det allerede laget et museumsrom i første etasje.  Informasjon er en god nøkkel til lokalt kulturminnevern.  Det er uansett flott at de forskjellige kontingentene på Bjørnøya har dette litt merkelige kulturminnet i nærområdet og vet å sette pris på det. Men det merkes hvordan naturkreftene rår også på Bjørnøya, og det er både fascinerende og skremmende å se hvor effektivt vind, hav og is påvirker både landskap, bygninger og installasjoner.

Venke Ivarrud og Susan Barr

Restene av Tyskerhuset slik de ligger i dag. Bildet over tatt mot vest, bildet under mot øst med dagens meteorologiske stasjon i bakgrunnen.
Foto: Venke Ivarrud, oktober 2022