Polarlitteratur – et samleobjekt fra Longyearbyen 

Av Ian Gjertz –

Folk som har bodd i Longyearbyen blir gjerne ivrige samlere av polarlitteratur. Det virker som det meste faller i smak bare det omhandler Svalbard, og gjerne har en tilknytning til Longyearbyen. En del av de sentrale bøkene har etter hvert blitt svært dyre. Det er snakk om firesifrete beløp for Adolf Hoels: Svalbard I-III, og Doles: America in Spitsbergen I-II. Listen over relevante bøker er for lang til å ramse opp her, men et tips til samlere er å lete opp eksemplarer av Polarbjeff. De er neppe dyre. For de uinnvidde kan nevnes at Polarbjeff var avisen til Longyearbyen Hundeklubb. Første nummer kom høsten 1992 i et opplag på 40, men avisen ble som regel publisert i et opplag på 100 og kom med tre nummer i året. Sideantallet kunne variere, men var vanligvis på mellom 20 og 30 sider. Polarbjeff kom i hvert fall ut i fem år, så det bør være en del eksemplarer liggende i skuffer og skap. Redaksjonen bestod av hunde-interesserte fra mange ulike arbeidsplasser i Longyearbyen. Avisen ble delt ut til medlemmer av hundeklubben, alle annonsører og bidragsytere, utestasjonene og de som lå på fangst.