Styret

Norsk Polarklubbs styre 2021-22:

Leder:
Fridtjof Mehlum

Styremedlemmer:
Susan Barr
Trond Eiken
Torbjørn Severinsen
Monica Sund

Varamedlemmer:
Ian Gjertz
Cecilie Sørensen