Polarboken

Klubben utgir Polarboken hvert annet år. Denne sendes gratis til medlemmene. Boken inneholder artikler fra polarområdene.

Tidligere utgaver av Polarboken til salgs

Av tidligere utgaver av Polarboken kan vi skaffe:
1949     1975-1976     1985-1986     2001-2002     2011-2012
1954     1977-1978     1989-1990     2003-2004     2013-2014
1956     1979-1980     1991-1992     2005-2006
1957     1981-1982     1993-1994     2007-2008
1958     1983-1984     1995-1996     2009-2010

Pris pr. stk. er kr. 100.- + porto.
Klubbnålen kr. 30,- + porto

Polarboken – Her er fulle PDF-kopier av bøkene
(Best opplevelse vil man få om man laster ned filene og leser dem i Acrobat reader)

Polarboken 1933                      Polarboken 1935
Polarboken 1936                      Polarboken 1937
Polarboken 1938                     Polarboken 1939
Polarboken 1940                     Polarboken 1941
Polarboken 1942                     Polarboken 1945
Polarboken 1949                     Polarboken 1954
Polarboken 1955                     Polarboken 1956
Polarboken 1957                     Polarboken 1958
Polarboken 1959-1960           Polarboken 1961-1962
Polarboken 1963-1964           Polarboken 1965-1966
Polarboken 1967-1968           Polarboken 1969-1970
Polarboken 1971-1972           Polarboken 1973-1974
Polarboken 1975-1976           Polarboken 1977-1978
Polarboken 1979-1980           Polarboken 1981-1982
Polarboken 1983-1984           Polarboken 1985-1986
Polarboken 1987-1988           Polarboken 1989-1990
Polarboken 1991-1992           Polarboken 1993-1994
Polarboken 1995-1996           Polarboken 1997-1998
Polarboken 1999-2000           Polarboken 2001-2002
Polarboken 2003-2004           Polarboken 2005-2006
Polarboken 2007-2008           Polarboken 2009-2010
Polarboken 2011-2012           Polarboken 2013-2014
Polarboken 2015-2016